Husbanken: – Flere kan ha krav på bostøtte

Har du lav inntekt og høye bokostnader, kan du ha rett til bostøtte fra Husbanken. FOTO: Pixabay/ Husbanken

Regjeringen har i år styrket bostøtteordningen med 60 millioner kroner, slik at 20.000 familier får økt bostøtte. Husbanken tror at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan ha krav på bostøtte.

– Vi oppfordrer alle som sliter med boutgiftene sine til å sjekke om de kan ha krav på bostøtte. Den elektroniske søknadsløsningen vår er enkel og lett å bruke, sier administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen.

Det går frem av en pressemelding sendt ut i går kveld.

Bostøtte er en støtteordning for husstander med lav inntekt og høye boutgifter. Det er forholdet mellom inntekter og boutgifter som avgjør hvor mye du eventuelt har krav på i bostøtte.

Øvre grense for inntekt

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntekten i husstanden din overstiger en inntektsgrense.

Tabellen viser hvor mange familier i hvert fylke som mottar bostøtte fra Husbanken, samt hvor mye de får i gjennomsnitt. Tabellen er rangert etter hvilket fylke som har høyest gjennomsnittlig bostøtte per familie. Kilde: Husbanken

Tabellen viser hvor mange familier i hvert fylke som mottar bostøtte fra Husbanken, samt hvor mye de får i gjennomsnitt. Tabellen er rangert etter hvilket fylke som har høyest gjennomsnittlig bostøtte per familie. Kilde: Husbanken

Inntektsgrensen for en enslig i Oslo er for eksempel 220.641 kroner, mens øvre inntektsgrense for en familie med tre barn er 388.636 kroner.

I andre deler av landet er inntektsgrensene noe lavere. Tabell over inntektsgrenser for din husstand finner du på husbankens nettside.

I januar mottok totalt 103.550 husstander i snitt 2362 kroner per måned i bostøtte.

Se for øvrig tabell hva som var gjennomsnittlig utbetalt bostøtte i ditt fylke.

Økte bevilgninger i 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) varslet i oktober i fjor at de ville styrke bostøtteordningen med 60 millioner kroner, gjeldende fra januar i år. Som følge av dette får nå 20.000 familier økt bostøtte.

For en familie på fire får, betyr det i praksis om lag 5000 kroner mer i årlig bostøtte. En familie på to får drøyt 2100 kroner mer i året, enn de gjorde i fjor.

Du kan enkelt sjekke om din familie kvalifiserer til å få bostøtte ved å bruke Husbankens elektroniske søknad på PC, mobil eller nettbrett.