Flere får bostøtte på grunn av høye strømpriser – 1. april er søknadsfrist

husbanken Illustrasjonsbilde. Foto: Husbanken.

Drøyt 97 000 husstander fikk utbetalt bostøtte i mars. Dermed har antall mottakere økt med om lag 26 000 etter at bostøtten ble midlertidig styrket på grunn av høye strømutgifter. Du kan fortsatt søke om bostøtte for månedene ordningen gjelder, fram til 1. april.

Bostøtten som ble utbetalt i mars er beregnet ut fra mottakerens inntekt og boutgifter i februar. Blant dem som mottar bostøtte i februar inngår søkere som har fått rett til bostøtte som følge av den midlertidige styrkingen av bostøtten på grunn av høye strømpriser. Den midlertidige styrkingen gjelder for månedene desember, januar og februar, og betales ut i januar, februar og mars.

Bostøtteutbetalingen i desember 2021 var den siste før den midlertidige styrkingen av ordningen. Da fikk om lag 71 200 husstander utbetalt bostøtte. Dermed har antall husstander som mottar bostøtte økt med om lag 26 000 etter at den midlertidige styrkingen av ordningen trådte i kraft.

Bostøttemottakerne fikk i gjennomsnitt utbetalt 2 914 kroner i bostøtte i mars, og i tillegg en ekstrautbetaling på 2 600 kroner i gjennomsnitt til dekning av høye strømutgifter.

Nær 6 000 søknader etterbehandlet

Normalt er det en fast søknadsfrist for bostøtte hver måned. I forbindelse med den midlertidige styrkingen av ordningen og de ekstra utbetalingene til høye strømutgifter, har regjeringen åpnet for at du kan søke støtte for desember, januar og februar etter den opprinnelige søknadsfristen.

Så langt har kommunene etterbehandlet nær 6 000 søknader om bostøtte som har kommet inn etter den opprinnelige søknadsfristen. 3 600 søknader gjelder desember, 2 100 søknader gjelder januar og 250 gjelder februar. Om lag 60 prosent av søknadene er innvilget, slik at søkerne får bostøtte og strømtillegg for måneden søknaden gjelder for. De resterende har fått avslag, hovedsakelig fordi de har for høy inntekt til å ha krav på bostøtte.

Søknadsfristen er 1. april

Siste frist for å søke om bostøtte for desember, januar, og februar er 1. april. Disse søknadene må leveres på papirskjema. Informasjon om hvordan du søker, finnes via forsiden på www.husbanken.no. Hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden, kan du få hjelp av kommunen.