Lånerammen til Husbanken økes med over 30 prosent: Flere skal få eie egen bolig

Husbanken har hatt en låneramme på 16 milliarder kroner i 2020 som nå økes til 21 milliarder kroner. Det gjør at flere får muligheten til å eie egen bolig. Illustrasjonsfoto: Husbanken/ Ricardo foto

Stortinget har vedtatt å øke lånerammen til Husbanken med fem milliarder kroner for å hjelpe enda flere til å eie egen bolig. Ekstrabevilgningen kan også bidra positivt i boligmarkedet.

Husbanken hadde opprinnelig en låneramme på 16 milliarder kroner i 2020.

Stortinget vedtok imidlertid nylig å øke lånerammen med fem milliarder kroner, noe som betyr at Husbanken har en ramme på totalt 21 milliarder kroner i år.

Målet er å hjelpe flere til å eie egen bolig i en vanskelig økonomisk situasjon. I tillegg kan økningen bidra til å holde hjulene i gang i boligmarkedet under koronakrisen.

– Med en økning på fem milliarder kroner til Husbanken kan flere få startlån til å kjøpe egen bolig, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H), i en pressemelding.

Startlån fra kommunen hjelper deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan dessuten kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd.

– Koronakrisen har ført til at mange er permittert eller har mistet jobbene sine, og det er grunn til å frykte at flere kan få problemer på boligmarkedet. Derfor vil regjeringen legge til rette for at flere kan få startlån til å kjøpe seg sin egen bolig gjennom Husbanken, sier Astrup.

Les også: Kraftig fall i pengemarkedsrentene kan bety enda billigere boliglån

Annonse:


Økt låneramme gir dessuten en rekke andre fordeler

Det vil også bidra til at kommunale utleieboliger frigjøres til andre vanskeligstilte på boligmarkedet.

– Jeg håper at kommunene nå sender sine søknader til Husbanken, slik at pengene kan komme raskt ut til menneskene som har behov for dem, sier Astrup.

Ekstrabevilgningen vil også kunne bidra til økt aktivitet i byggenæringen ved at prosjekter som ellers ikke hadde fått lån fra Husbanken, kan nå få søknaden sin innvilget. Dette gjelder lån til boligkvalitet og studentboliger.

Ekstrabevilgningen tildeles Husbanken med samme prioritering som ligger til grunn for øvrig låneramme i 2020, det vil si startlån og lån til utleieboliger er prioritert framfor lån til boligkvalitet, studentboliger og private barnehager.

PS: I 2019 utbetalte kommunene 10,5 milliarder kroner i startlån, som var ny rekord. Hittil i 2020 er summen opp i 11,4 milliarder kroner.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Slik har koronakrisen påvirket vår privatøkonomi

Disse to triksene kan spare deg for tusenlapper i boliglånsrenter

Ny analyse viser at det har blitt betydelig vanskeligere for førstegangskjøpere

Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk

Seks grunner til at du ikke bør nedbetale studielånet raskere enn du må