Ny analyse viser at det har blitt betydelig vanskeligere for førstegangskjøpere

Førstegangskjøpernes mulighet til bolig i Oslo har blitt dårligere, ifølge ny analyse fra Norske Boligbyggelags Landsforbund. Foto: NBBL

Mulighetene for førstegangskjøperne i Oslo blir stadig mindre, viser en ny analyse fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har på vegne av NBBL utarbeidet en indeks som beskriver utviklingen i førstegangskjøpernes kjøpekraft siden 2003.

Med kjøpekraft menes hvilke boliger typiske førstegangskjøpere har råd til, og baserer seg på faktorer som inntekt, husholdningsstørrelse, boliglånsregler, egenkapital-krav og utgifter til øvrige levekostnader.

Hele 760.000 boligsalg i 45 kommuner i perioden 2003 til 2020 er analysert, hvorav 205.500 av salgene er fra Oslo.

Én av konklusjonene i analysen er at andelen Oslo-boliger single førstegangskjøperne har råd til har stupt fra 36,0 prosent til 5,9 prosent i løpet av perioden.

Hovedårsakene til fallet i kjøpekraften skyldes økte boligpriser og strengere boliglånsregler, ifølge analysen.

Les også: Seks grunner til at du ikke bør nedbetale studielånet raskere enn du må

Fast jobb er ikke nok lenger

Indeksen forutsetter at den gjennomsnittlige førstegangskjøper er mellom 25 og 34 år og kan kjøpe bolig til 2.534.374 kroner.

Denne summen blir justert opp for hvert år, og er nå for eksempel 800.000 kroner høyere enn for ti år siden.

Annonse:


Selv om drøye 2,5 million kroner er ganske mye, holder det altså ikke til mer enn knappe seks prosent av alle Oslo-boligene per i dag.

– Tallene viser at fast jobb og lønn ikke er nok for mange førstegangskjøpere til å skaffe seg en egen bolig i hovedstaden. Unge som mangler egenkapital eller hjelp fra foreldre blir ufrivillig henvist til leiemarkedet, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL, i en kommentar til analysen.

Les også: Tusentalls skandinaver kan miste leilighetene etter at timeshare-selskap har meldt oppbud

Mener flere må satse på alternative eiermodeller

NBBL frykter at utviklingen fører til et ytterligere prispress på de minste og tilgjengelige leilighetene.

– En bedre balanse forutsetter at det bygges tilstrekkelig med nye boliger i pressområdene til at prisveksten kan stagges. Disse nedslående tallene aktualiserer en debatt om utbyggingstakt, saksbehandlingstid, hva som er tillatt å bygge og kostnadene forbundet med oppføring av nye boliger, sier Fredriksen. 

Direktøren mener dessuten at det blir enda viktigere å satse på alternative eiermodeller fremover.

– En måte å sørge for at flere kan oppnå målet om egen bolig er å satse sterkere på «leie-til-eie»-prosjekter og andre alternative eiermodeller. Mange boligbyggelag har selv etablert slike ordninger. Myndighetene bør nøye studere disse modellene og ruste opp virkemiddelapparatet slik at veien til egen bolig blir enklere og færre havner utenfor, oppfordrer han.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Du har tjent titusenvis av kroner på å ha boliglån de siste fire årene

Strømekspert om ny strømavtale til Coop-medlemmer: – Nesten for god til å være sann

Nå kan du få boliglån med automatiske rentekutt etter hvert som lånet nedbetales

I noen banker kan du tape flere titalls tusen kroner om du avslutter fastrentelånet før tiden

Skattekalender for 2020: Her er de viktigste datoene