Husbanken i gang med pilotprosjekt for digital klage

iphone Illustrasjosnbilde. Foto: Pexels.

Nå har Husbanken åpnet opp for digital klage for en rekke pilotkommuner. I Arendal, Gamle Oslo, Bergen, Trondheim, Fredrikstad, Skien og Drammen kan søkere klage digitalt på avslaget for bostøtte.

I første omgang gjelder klagen for de som har fått avslag på bakgrunn av for høy inntekt. Den digitale løsningen gjør det enklere for søker å klage og vil gjøre saksgangen raskere. Det er også gunstig for kommunene og Husbanken som for samlet alle saksdokumenter på ett sted.

Målet er å gjøre forbedringer basert på tilbakemeldinger fra pilotkommunene, før løsningen rulles ut til hele landet i løpet av 2024.