Husbanken krever tilbake 186 millioner kroner fra 8100 personer

Administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken vil nå kreve tilbake 186 millioner kroner fra 8100 personer som fikk utbetalt for mye i bostøtte i fjor. Foto: Husbanken

8100 personer fikk utbetalt til sammen 186 millioner kroner mer i bostøtte enn de hadde krav på i 2016.

Nå melder Husbanken at disse vil få varsel om at pengene må tilbakebetales.

Årsaken til kravet er at Husbankens rutinemessige etterkontroll har avdekket at de har hatt høyere inntekt enn det som ble lagt til grunn da bostøtten ble beregnet.

– Bostøtte er for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Det er viktig for tilliten til offentlige støtteordninger at rett person får rett beløp. Kontrollen vi gjennomfører sikrer at alle får bostøtte i tråd med regelverket, sier administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken i en melding.

Omfanget for 2016 er litt lavere enn for 2015, da tilsvarende krav om tilbakebetaling av 197 millioner kroner fra 8700 personer.

Les også: Hele 23.700 uføre har mistet bostøtten de siste to årene

Kontrollerer mot skatteoppgjøret

Husbanken kontrollerer inntekten som danner grunnlag for beregning av bostøtte mot inntektsopplysningene i skatteoppgjøret.

I tilfeller der det er vesentlig avvik, sender Husbanken varsel om at for mye utbetalt bostøtte vil kreves tilbakebetalt.

De som får varselet kan komme med innsigelser hvis de mener kravet er feil.

Annonse:


Husbanken behandler da innsigelsen, og fatter vedtak om tilbakebetaling dersom innsigelsen ikke tas til følge.

Bostøttemottakerne kan også klage på vedtak om tilbakebetaling.

Les også: Finanstilsynet snur etter Pengenytts avsløring om eiendomsmeglerforetakene

Mer treffsikkert fremover

Til nå har Husbanken som hovedregel brukt inntektsopplysninger fra det siste skatteoppgjøret som grunnlag for beregning av bostøtte, og det har vært opp til den enkelte bostøttemottaker å melde fra om endringer i inntekt gjennom året.

Fra og med 2017 har Husbanken begynt å beregne bostøtte basert på inntekter som er innrapportert til Skatteetaten for den måneden bostøttesøknaden gjelder.

– Bruken av faktiske inntekter som grunnlag for beregning av bostøtte gjør ordningen mer treffsikker. Det blir langt færre utbetalinger av urettmessig støtte, og tilsvarende færre krav om tilbakebetaling. For husstander som fortsatt har svak økonomi er et krav om tilbakebetaling en stor belastning, og det unngår vi i all hovedsak nå som bostøtten beregnes ut fra faktisk inntekt, sier Kaldheim.


Fakta om bostøtte:

  • Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning til delvis dekning av boutgifter for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter.
  • Ordningen administreres av Husbanken.
  • I løpet av 2016 mottok i underkant av 139.000 husstander til sammen rett over tre milliarder kroner i bostøtte.
  • Bostøttemottakerne hadde i 2016 i gjennomsnitt 128.000 kroner i husstandsinntekt, og mottok i gjennomsnitt snaut 2400 kroner i bostøtte per måned.

Kilde: Husbanken


Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Fersk Nav-statistikk: Slik gikk det med de som mistet dagpengene

Bankene kan bli erstatningsansvarlige for dine gjeldsproblemer

Mange blir svindlet når de leier feriebolig på Kanariøyene

Slik kan du lære barna dine å bli pengesmarte

Nå kommer neste generasjon bankkort for fullt