• Den som selger investeringstjenester, kreditt eller andre finansavtaler skal ikke selge produkter kunden ikke har bruk for.
  • Ågerrenter, urimelig høye renter som utnytter kundene, skal forbys.
  • Overføringstiden for betalingstransaksjoner i Norge skal gjøres kortere ved at beløpet skal være disponibelt for mottakeren samme virkedag som overføringen foretas.
  • Næringsdrivende som tar opp lån med pant i boligen sin skal ha samme ufravikelige beskyttelse som forbrukere har.
  • Konkurransen i bank- og betalingstjenester skal styrkes ved å standardisere begreper og prissammenligningstjenester på internett.

Det legges også til rette for mer bruk av digitale løsninger, men næringen selv skal ta større ansvar for feil og misbruk av de elektroniske løsningene som de har oppfordret kundene sine til å ta i bruk, slik at forbrukeren har bedre vern mot svindel.