Store og offentlige bedrifter lyser oftest ut

Det er en klar sammenheng mellom størrelse på bedriften og offentlig utlysning.

Blant bedrifter med 50 ansatte eller mer svarte 82 prosent at de brukte en offentlig rekrutteringskanal ved siste ansettelse, mens blant bedrifter med mindre enn ti ansatte var tallet 37 prosent.

Bedrifter innenfor offentlig forvaltning lyser oftest ut stillinger offentlig. Her er tallet 92 prosent.

Deretter følger bedrifter innen helse- og sosialtjenester (85 prosent) og undervisning (80 prosent).

I den andre enden av skalaen finner vi bedrifter innen jordbruk, skogbruk og fiske, hvor kun 22 prosent av stillingene lyses ut offentlig.

Annonse:


– I offentlig sektor er det lovpålagt å lyse ut stillinger, med mindre spesielle forhold tilsier noe annet. Det samme er ikke tilfelle i privat sektor, sier Åsholt.

Det er også store fylkesmessige forskjeller. Oslo og Troms er de fylkene hvor bedriftene i størst grad lyser ut stillingene offentlig, begge med 63 prosent.

Finnmark er det fylket hvor stillingene i minst grad lyses ut offentlig, med 49 prosent.

Noe av forklaringen på dette er forskjellene i næringssammensetningen i fylkene.