Antall klager mot Nav nær doblet i fjor

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng kan konstatere at antall klager mot Nav vokser kraftig. Her avbildet i 2015. Foto: Øyvinn Myge/ ASD

I 2017 mottok Nav 13.137 henvendelser fra brukere som klagde på servicen. Det er 87 prosent mer enn i 2016 og 153 prosent mer enn i 2015.

– Vi er ikke glade for utviklingen, men det er bra brukerne våre gir beskjed om hva de er misfornøyde med. Vi går grundig gjennom hver eneste klage for å lære og forbedre tjenestene våre, og alle som har klagd får svar, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng til egne nettsider.

Mens det i 2015 og 2016 ble registrert hhv 5196 og 7035 serviceklager på den statlige delen av Nav, spratt tallet opp til 13.137 i fjor.

Annonse:


Til opplysning gjennomfører Nav over ti millioner brukermøter i året, dersom telefonmøter inkluderes.

– Selv om det bare er en promille av brukerne som har klaget på servicen, ser vi alvorlig på at det har doblet seg i løpet av det siste året, understreker Vågeng.

Les også: Har du stusset på hvorfor årsoppgaven fra Nav kalles «Ray»?

Sterk vekst i klager om saksbehandling og svartid

Det er flest serviceklager fra mottakere av arbeidsavklaringspenger, fulgt av mottakere av sykepenger og dagpenger, ifølge etaten.

Kategorien «Saksbehandling og svartid» har økt mest og utgjør sammen med «Veiledning, informasjon og oppfølging» tre fjerdedeler av klagene.

– At saksbehandlingstiden har økt, skyldes stor økning i antall ledige og at mange saksbehandlere har fått nye oppgaver i forbindelse med spesialisering av saksbehandlingen, sier Vågeng.

Saksbehandlingstiden gikk ned i løpet av høsten 2017, og Vågeng forventer en ytterligere nedgang i 2018.

Dette begrunner hun med at bemanningen ved kontaktsentrene ble styrket med 40 personer i januar, samt at de har fått bedre rutiner for å gi rask informasjon ved endringer i utbetalingsrutinene.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nav endrer flere regler og satser fra nyttår

Nå kan du lese 270.000 bøker gratis på nett

Én av ti som bor i borettslag gambler med sin privatøkonomi

Skattekalender for 2018: Her er alle de viktigste datoene