Fersk Nav-statistikk: Slik gikk det med de som mistet dagpengene

Mange arbeidsledige får seg jobb når ytelsene fra Nav opphører. Bildet viser arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på besøk hos Westcon løfteteknikk i fjor høst. Foto: Øyvinn Myge/ ASD

Blant de som hadde gått to år på dagpenger, var nær halvparten tilbake i jobb seks måneder senere, viser statistikk fra Nav.

Annonse:


Nav fulgte alle arbeidsledige som i løpet av første halvår 2016 hadde gått to år på dagpenger.

Dette er den maksimale lengden man kan motta denne ytelsen, og etter dette har den arbeidsledige ikke nødvendigvis krav på annen støtte fra det offentlige.

Det store spørsmålet var derfor hvordan det gikk med disse seks måneder senere.

Blant de 6113 personene som hadde brukt opp dagpengerettighetene sine, viser statistikken dette:

Kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt. Foto: Ingar Næss

  • 44 prosent var i jobb seks måneder senere, og de aller fleste av dem uten å motta noen ytelse fra Nav.
  • 20 prosent var fortsatt registrert hos Nav uten å motta noen ytelser.
  • 13 prosent mottok en ytelse uten å være i jobb. De fleste av disse mottok alderspensjon, deretter fulgte sosialhjelp eller kvalifiseringsprogram og så arbeidsavklaringspenger. Kun 0,3 prosent var registrert som uføretrygdede seks måneder etter de hadde brukt opp dagpengerettighetene.
  • 21 prosent var ikke lenger i Navs registre. Dette kan være personer som var selvstendig næringsdrivende, hjemmeværende, utvandret eller døde.
  • To prosent var i utdanning.

– Vi ser at når det nærmer seg slutten av dagpengeperioden, så øker andelen som kommer seg ut i jobb. Dette kan forklares med at mange intensiverer jobbsøkingen eller lemper på kravene til en ny jobb. Samtidig er det svært viktig at Nav fortsetter å følge opp de som fortsatt er arbeidsledige, slik at de ikke blir stående varig utenfor arbeidslivet, sier kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt, i en melding.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nå må du betale restskatten

Slik kan du lære barna dine å bli pengesmarte

Nå kommer neste generasjon bankkort for fullt

Dette landet kan bli det første uten kontanter

Kommentar: Hvorfor sparer ikke flere foreldre barnas penger i aksjemarkedet?