I neste uke kan du søke forskudd på dagpenger

Fra neste uke kan du søke om forskudd på dagpenger fra Nav. Bildet viser Navs arbeidslivssenter på Lade i Trondheim. Foto: Kent Øksnes/ Pengenytt

Nav skal fra neste uke forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet.

Korona-pandemien har ført med seg en bølge av permitteringer og oppsigelser på det norske arbeidsmarkedet.

Bare i løpet av de to siste ukene har Nav mottatt nærmere 300.000 søknader om dagpenger fra personer som nå har akutt behov for støtte.

Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marte Garmann

Den enorme økningen i antall søknader om dagpenger vil kunne gi en kritisk lang saksbehandlingstid, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding.

Selv med en vesentlig bemanningsøkning vil det med dagens løsninger ta lang tid før innsendte søknader om dagpenger blir behandlet, anslår departementet.

Regjeringen har derfor i statsråd 27. mars vedtatt at Nav skal kunne forskuttere deler av dagpengegrunnlaget.

Forskuddet Nav betaler ut er på om lag 60 prosent av lønnen, og vil senere bli avregnet mot det endelige dagpengevedtaket, når det foreligger.

– Mange som har mistet jobben eller er permittert er i en svært vanskelig situasjon, og har ikke anledning til å vente på lang saksbehandling hos Nav før de får tilgang på dagpenger. Nav jobber på spreng for å håndtere den store søknadsmengden, men vi ser behovet for å få på plass en midlertidig løsning som raskt sikrer folk penger på konto i påvente av et eget dagpengevedtak. Med forskutteringsordningen vi nå åpner for løser vi deler av det akutte behovet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i meldingen.

Les også: Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Annonse:


Må søke for å få forskudd på dagpenger

Nav-direktør Sigrun-Vågeng. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ ASD

– Systemene våre må utvikles til å håndtere nye regler og bemanning må på plass til saksbehandling. Derfor er vi glade for at vi fra neste uke kan betale ut et forskudd på dagpenger. De løsningene som vi kommer med nå, er laget med en hastighet som er helt uvanlig både når det gjelder regelverksarbeid og utvikling av IT-løsninger, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng til egne nettsider.

Det er frivillig for dagpengesøkerne om de ønsker en slik forskuttering, eller om de foretrekker å vente på at endelig vedtak om dagpenger blir truffet.

For å få utbetalt et forskudd må man ha søkt om dagpenger, og oppfylle grunnleggende krav til å motta slike. Deretter må man søke konkret om forskuddsutbetaling.

Dette søknadsskjemaet vil være tilgjengelig på nav.no i løpet av ettermiddagen mandag 30.mars.

Det betyr at de første kan regne med å få pengene inn på konto i løpet av fredag 3. april.

Ordningen med forskuddsutbetaling vil i første omgang gjelde i en måned, og gjelder for arbeidstagere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.

Den gjelder derimot ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende, der Stortinget har vedtatt å opprette en helt ny stønadsordning. For denne gruppen jobber regjeringen videre med å finne en løsning, heter det.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Nav endret flere regler og satser fra nyttår

Nesten en tredjedel av statsbudsjettet går til trygde- og pensjonsutbetalinger gjennom Nav

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Mange bør nå endre skattekortet sitt