NAV ansatte vil fjerne karensåret for AAP

parat Paal Herman Seivaag, tillitsvalgt for Parats medlemmer i NAV. Foto: Parat.

Parats medlemmer i NAV er glad for at regjeringen vil oppheve karensperioden for arbeidsavklaringspenger.

Regjeringen foreslår å fjerne det såkalte karensåret for arbeidsavklaringspenger (AAP) permanent Dette betyr at personer som ikke er ferdig avklart for arbeid eller trygd etter tre år ikke lenger skal måtte vente et år for å begynne på et nytt AAP løp.

Paal Herman Seivaag er tillitsvalgt for Parats medlemmer i NAV. Han mener karenstiden er problematisk.

– Karenstiden har vært til hinder for å fullføre løpet mot arbeid eller uførepensjon. Dette har hatt store konsekvenser for brukere som er syke og er under behandling og derfor ikke er i stand til å jobbe, sier Seivaag. Han peker på at utrednings- og behandlingstiden for mange som for eksempel ruspasienter, ME pasienter, kreftpasienter, personer med kroniske sykdommer og personer med utmattelsestilstander ofte er lenger enn tre år.

Når perioden med arbeidsavklaringspenger er utløpt, er den eneste muligheten for brukeren å søke sosialhjelp. Mange vil ikke ha krav å dette fordi familiens inntekt ikke er lav nok.

– For disse blir fokuset økonomi – ikke behandling. Etter ett års karenstid kan de igjen søke arbeidsavklaringspenger, da vil mange være ennå lenger unna avklaring mot arbeid, mener Seivaag. Han mener at NAV må bruke ressurser på avklaringen og et godt arbeid sammen med brukeren og fullføre arbeidet sammen selv om det vil ta noe mer tid.