NTL: – Viktig at regjeringen viderefører aktivitetsnivået i staten

ntlKjersti Barsok, forbundsleder NTL.
I usikre tider er det riktig å prioritere ekstra midler for å trygge velferden bl.a. gjennom å styrke NAV, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Det er viktig at regjeringen gjennom revidert nasjonalbudsjett legger opp til å videreføre aktivitetsnivået i staten.

– I usikre tider er det riktig å prioritere ekstra midler for å trygge velferden bl.a. gjennom å styrke NAV, sier Barsok.

Budsjettet som ble vedtatt i høst medførte en veldig krevende situasjon i de statlige virksomhetene fordi anslaget på prisvekst var feil. Det er derfor viktig at de statlige virksomhetene får prisjusterte driftsbevilgninger nå.

– Vi er også fornøyde med kompensasjonene for den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften, avslutter NTL-lederen.