Tapte sak om yrkesskadeerstatning – Anker til Høyesterett

paratEirik Lundby, her fra en tidligere vinterøvelse i Forsvaret. Privat

Yrkessoldat Eirik Lundby tapte saken i lagmannsretten der han krevde yrkesskadeerstatning på grunn av alvorlig skade etter en knallhard treningsøkt pålagt av arbeidsgiver. Nå anker Parat forsvar på vegne av Lundby saken til Høyesterett.

Advokat Øyvind Vidhammer i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig fører saken for Parat forsvar på vegne av Lundby.

– Vi er uenige i lagmannsrettens vurdering og anker derfor saken. Vi mener Trygderetten og lagmannsretten legger terskelen for hva som skal regnes som normal belastning for en yrkessoldat, for høyt. Vi håper derfor på et mer retningsgivende synspunkt fra Høyesterett, sier Vidhammer.

Han mener terskelen for hva som kan anses som en normal hendelse for ansatte i militæret bør være lavere enn hva lagmannsretten la til grunn.

– Dette gjelder særlig når ansatte blir utsatt for noe som har stor risiko for å gi skade, sier Vidhammer.

Lundby føler seg ikke trodd

I 2018 blir Eirik Lundby, visekorporal klasse 1, sendt på et teoretisk kurs i ledelse i regi av US Marine Corps. Men innbakt i kurset er en knallhard treningsøkt så intensiv at den gjør Lundby alvorlig skadet og ute av stand til å jobbe.

Selv om både NAV og Trygderetten erkjenner at det var treningsøkten som gjorde Lundby syk, får han ikke tilkjent yrkesskadeerstatning.

– Det føles urettferdig. Du gjør jobben du har blitt bedt om å gjøre, skader deg på jobb og ender opp med akutt sykdom og senskader, men står der uten rettigheter. Jeg føler jeg på et vis ikke blir trodd, det blir som en skygge som konstant henger over deg, sier Lundby.

Det hele koker ned til om treningsøkten var en normal aktivitet som kan forventes av en soldat. Trygderetten og Eidsiva lagmannsrett mener at hendelsen dreier seg om ordinær militær trening som må anses som normalt for ansatte i Forsvaret.

Lundby føler seg overlatt til seg selv. Han mener det ligger noen dyptgående etiske problemstillinger bak avslagene han har fått.

– Som ansatt i Forsvaret har jeg lovet å ofre livet mitt for landet hvis det blir nødvendig. Men det er ingen som tar vare på oss som blir skadet i tjeneste for landet. Når du sitter der syk og skadet og ikke lenger kan utføre yrket ditt – hvorfor hjelper ikke staten deg da? Og det reiser igjen spørsmålet om hvorfor noen skal gidde å jobbe i Forsvaret hvis du blir fullstendig overlatt til deg selv hvis noe skulle gå galt, sier han.

Ekstrem belastning med høy risiko for skade

Den beintøffe treningsøkten innebærer 100 knebøy, 90 armhevinger, 80 hang ups, 70 burpees, 60 rygghev og 50 situps. Alt gjennomført så raskt som mulig. Her er det ingen rom for å droppe ut, det eneste som gjelder er å fullføre. Mellom hver øvelse står deltakerne 90 sekunder i ferdigstilling til armhevinger, altså med strake armer. Musklene får aldri noen hvile, kroppen får aldri hentet seg inn mellom slagene.

Belastningen blir for stor, Lundby får alvorlig rabdomyolyse. Den tverrstripete muskulaturen blir akutt ødelagt. Innhold fra de døde muskelcellene lekker ut i blodet hans, og avfallsstoffene truer med å fullstendig ødelegge nyrene hans for alltid. Lundby havner på intensivavdelingen. Her ligger han i fire døgn før faren for varig nyreskade er avverget og han kan skrives ut. Men smertene forsvinner ikke, og han kan ikke lenger jobbe.

Advokat Vidhammer mener øvelsen Lundby ble beordret til å utføre er et betydelig avvik fra det normale.

– Lundby hadde aldri tidligere gjort denne type øvelser med et slikt omfang og intensitet og var ikke kjent med risikoen for slike skader. Han ble også beordret til å gjennomføre og hadde derfor ikke kontroll over situasjonen, sier han.

Parat krever mer forutsigbar yrkesskadedekning

Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, sier Forsvaret må få en mer forutsigbar yrkesskadedekning lik den regjeringen har innvilget for politiet. Særordningen i politiloven skal fange opp skader som ikke dekkes etter de generelle reglene i yrkesskadeforsikringsloven. Ansatte og andre som gjør tjeneste for politiet har rett til full erstatning for skader som skjer under pålagt organisert trening.

– Det kan ikke være slik at forsvarsansatte som blir varig skadet på jobb, ikke skal bli ivaretatt. Regjeringen innførte i september 2022 ny erstatningsordning for politifolk som skades under trening. Den samme ordningen må innføres i Forsvaret, der forsvarsansatte må få full erstatning for skader som skjer under pålagt organisert trening, sier Parat-lederen.