Nordmenn laster opp i kinesiske aksjer

etoro Jakob Westh Christensen, nordisk markedsanalytiker i eToro.

Hvert kvartal gjennomfører eToro sin Retail Investor Beat-undersøkelse, som omfatter 10 000 private investorer fra 13 land, hvorav 1500 i Norge. Denne gir innsikt i norske privatinvestorers tilnærming til markedet og investeringstrender.

Nå viser den rykende ferske undersøkelsen at nordmenn laster opp i kinesiske aksjer og teknologiaksjer, og at nesten alle planlegger å øke investeringene sine i månedene som kommer. 

Nordisk markedsanalytiker hos eToro, Jakob Westh Christensen, sier kinesiske enkeltaksjer har gjort et popularitetsbyks i norske porteføljer, og nesten én av seks norske investorer er nå direkte eksponert mot Kina.

– RIB viser et skifte i retning av økt eksponering mot Kina. Ferske data viser at norske investorer har økt sin allokering til kinesiske aktiva, og andelen av porteføljeinvesteringene i Kina har økt fra 10 til 16 prosent. Dette betyr at 16 prosent av norske privatinvestorer har eksponering mot kinesiske enkeltaksjer. 

– Teknologisektoren har kommet tilbake med stormskritt i 2023 og er igjen i fokus for retailinvestorer som årets sterkeste sektor, med AI-aksjer som en viktig bidragsyter. Med tanke på resesjonsrisikoen er det ikke overraskende at forbruksvarer ligger nederst på investorenes liste for øyeblikket. Men de er ikke redde for å være motstridende, med et betydelig fokus på eiendoms- og forsyningssektorene, som nylig har underprestert, og som vil gjøre det bra ved en eventuell snarlig rentenedsettelse, sier Laidler. 

Christensen ser også at til tross for en overhengende resesjonsfare, er norske investorer jevnt over positive til å investere i finansmarkedet, og stemningen er bedre enn forrige kvartal.

– RIB-tallene viser også at selv om en potensiell resesjon nå er den største opplevde trusselen mot investeringer, er norske investorer generelt positive til sin nåværende portefølje. Andelen som har tillit til både investeringsporteføljen, inntekten og levestandarden sin, ligger nå på 80 prosent sier Christensen, og legger til:

– Privatinvestorene har faktisk et mye mer optimistisk syn på investeringene sine enn for tre måneder siden, og er generelt ganske optimistiske med tanke på resten av 2023. Det er fortsatt konsensus i denne gruppen om et vedvarende bullmarked i første halvdel av neste år, sier global markedsstrateg i eToro, Ben Laidler. 

Dette vil i så fall forlenge den globale aksjeoppgangen på 23 % vi allerede har sett siden bunnivået i oktober 2022. Sektorene investorer er mest positive til er teknologi, finans og energi. De minst populære sektorene er forbruksvarer og industri. 

Avslutningsvis legger Christensen også til at norske investorer viser tegn til å bli større tilhenger av aktiv forvaltning enn tidligere. Over én tredel foretrekker en aktiv investeringsstrategi over passive investeringer som indeksfond. 

– Investeringstrendene er i endring, med en markant økning i antall investorer som foretrekker en aktiv tilnærming. Ifølge ferske tall foretrekker nå 37 % av investorene en aktiv investeringsstrategi, en betydelig økning fra 29 % tidligere. Dette skiftet gjenspeiler en økende interesse blant investorene for aktiv forvaltning og hyppige justeringer av investeringsporteføljene.