11 grep du kan gjøre før nyttår for å redusere skatten

Du kan fort spare tusenlapper i skatt ved å gjøre noen grep før nyttår. Foto: Norges Bank/Nils S. Aasheim

Nå er det kun dager igjen av 2018, men det er fortsatt tid igjen til å redusere skatteregningen for dette inntektsåret. Her er de viktigste grepene du kan gjøre før nyttårsrakettene skytes opp.

Du kan redusere skatten din med flere tusen kroner dersom du kjenner skattereglene.

Det er ingen grunn til å betale mer skatt enn nødvendig.

Annonse:


1. Boligsparing for unge (BSU)

De fleste kjenner til at Boligsparing for ungdom (BSU) er en svært gunstig spareløsning.

Dette skyldes først og fremst det generøse skattefradraget, men også de gode rentevilkårene.

Skattefradraget er på 20 prosent av det du skyter inn, noe som betyr at du kutter skatten din med 200 kroner for hver tusenlapp du setter inn på din BSU-konto.

Forutsetningen er da at du er under 34 år, har en skattbar inntekt og at årets innskudd står på konto over nyttår.

Fyller du opp årets kvote og sparer 25.000 kroner, må du tjene minimum 74.650 kroner for å benytte deg av hele skattefradraget på 5000 kroner.

Har du inntekt under dette, bør du ikke benytte BSU-ordningen fullt ut.

Les også: Fra nyttår endres sikringsordningen for bankinnskudd

2. Individuell pensjonssparing (IPS)

I november i fjor kom nye og mer gunstige skatteregler for IPS, noe som gjorde spareløsningen betydelig mer interessant enn den var frem til da.

I den nye IPS-ordningen kan du spare inntil 40.000 kroner per år, noe som vil redusere skatten med inntil 9200 kroner i 2018.

Dette kan du se på som et rentefritt lån fra staten som du får avkastning på i hele spareperioden.

Det er ingen skatt på avkastningen din underveis, men ved utbetaling beskattes både innskuddene og avkastningen som alminnelig inntekt (23 prosent i 2018).

Marginalskattesatsen på utbetalt beløp blir dermed den samme som fradraget du får ved innbetaling, noe som gir skattesymmetri.

Du slipper dessuten formueskatt på innestående beløp. Denne satsen er på 0,85 prosent for inntektsåret 2018 og fordrer at du har en nettoformue på mer enn 1,48 millioner kroner.

Det negative med IPS er at pengene er bundet til du er 62 år, at du ikke får skjermingsfradrag og at kommunen kan stikke av med dine utbetalinger om du havner på sykehjem.

Les også: Her er alt du må vite om den nye IPS-ordningen

3. Pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende, frilanser eller har enkelpersonforetak? Da må du selv sørge for din egen pensjon utover folketrygden.

Dette kan du for eksempel gjøre ved å opprette IPS, som nevnt over, og/eller opprette en avtale om innskuddspensjon på samme måte som bedrifter har obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for sine ansatte.

Med en innskuddspensjonsavtale kan du spare inntil seks prosent av inntekten din mellom 1 og 12 G (1 G = 96.883 kroner i 2018) og få full fradragsrett.

Innbetalinger til avtalen skal ikke belastes med arbeidsgiveravgift, og reduserer både trinnskatten, trygdeavgiften og skatten på alminnelig inntekt.

Innestående beløp er som for IPS unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen.

Uttak skattlegges som pensjon, det vil si både med trinnskatt, trygdeavgift og skatt på alminnelig.

For personer med høy næringsinntekt, det vil si over 687.869 kroner, er dette vanligvis et bedre alternativ enn IPS, ifølge Skattebetalerforeningen.

Dette skyldes i all hovedsak at personinntekt som overstiger 7,1 G ikke gir opptjening i folketrygden.

I tillegg vil fradraget være langt mer gunstig når inntekten er høy, ettersom skattesatsen øker med størrelsen på inntekten.

Les også: Slik blir den nye skattemeldingen

4. Salg av aksjer og aksjefond

I statsbudsjettet for 2019 er det foreslått at skatt på aksjegevinster og utbytte skal øke fra 30,59 prosent i 2018 til 31,68 prosent i 2019.

Dersom du tenker å spare i aksjer og aksjefond i flere år fremover, bør du opprette en aksjesparekonto og overføre verdipapirene dit.

Da har du mulighet for å bytte ut aksjer og fond som presterer dårlig med noe bedre, uten at det utløses gevinstskatt. 

Eventuelle gevinster på aksjesparekonto beskattes først når du tar pengene ut av kontoen.

Skal du imidlertid kvitte deg med aksjer og fond for å benytte dem til forbruk, bør du selge aksjer/fond med gevinst før nyttår og vente med å selge aksjer/fond med tap til neste år.

Les også: Finansportalen: Enorme prisforskjeller mellom aksjesparekontoene

5. Gi forskudd på arv og spar formueskatt

For deg som går med tanker om å gi bort penger, for eksempel i form av arv, kan det lønne seg å gi dem bort før nyttår for å slippe formueskatt på 0,85 prosent av beløpet.

Du sparer da 8500 kroner for hver million du gir bort.

Det forutsetter imidlertid at du er i formueskatteposisjon, og at mottaker ikke er det.

Det vil si at du har en skattbar formue på over 1,48 millioner kroner som ugift, eller over 2,96 millioner samlet som ektefeller.

Husk at barn må være 17 år for at de ikke skal lignes sammen med foreldrene.

Enkelte forsøker å lure skattemyndighetene ved å ta ut penger før nyttår, for så å sette dem inn på konto igjen rett etter, i den hensikt å unngå formueskatt.

Dette er ulovlig. Sannsynligheten for at du blir oppdaget og tillagt tilleggsskatt er stor.

Les også: Dette er de ti vanligste spørsmålene Skatteetaten får om skattemeldingen

6. Gi gaver og få fradrag

Du kan kreve fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn.

Skattebesparelsen er 23 prosent av beløpet du gir, og gjelder gaver fra 500 kroner til en samlet sum på opptil 40.000 kroner.

Du kan med andre ord redusere skatten din med 9200 kroner for inntektsåret 2018 dersom du gir bort 40.000 kroner før nyttår.

Merk at organisasjonene og samfunnene må være forhåndsgodkjente av Skatteetaten.

Listen over hvilke organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen finner du her.

Les også: Fra neste år kan du tæppe for inntil 400 kroner uten pin-kode

7. Invester i oppstartsbedrifter

Fra 1. juli 2017 kan personlige skattytere få fradrag i alminnelig inntekt med inntil 500.000 kroner årlig for aksjeinnskudd i oppstartsselskaper.

Aksjeinnskuddet må utgjøre minst 30.000 kroner for å gi rett til fradrag, men kan altså maksimalt være 500.000 kroner.

– Dette er en svært gunstig ordning fordi du får fradrag for beløpet i det året du investerer, uten at inngangsverdien på aksjene reduseres. En rekke vilkår må være oppfylt, både for selskap og investor, men de som investerer i nyere selskap, bør absolutt undersøke muligheten for fradrag, uttalte Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, til Dagbladet tidligere i år.

Les også: Nav sender nå ut beklagelsesbrev til de som er rammet av skattetrekkfeil

8. Få oppgjør for boligsalg i januar

Holder du på å selge en bolig?

Avtal da oppgjør i januar i stedet for i år. Du må nemlig betale formuesskatt for din formue per 31.12.

Verdsettelsen av primærboliger og fritidsboliger er i 2018 på hhv 25 og 30 prosent av reell verdi, altså en rabatt på 75 og 70 prosent.

Verdsettelsen av bankinnskudd er 100 prosent.

Må du skatte av salget, faller dessuten satsen for gevinst fra 23 til 22 prosent ved nyttår.

Les også: Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

9. Be om utsettelse av lønnsutbetalinger

Det kan det lønne seg å forskyve utbetalingstidspunktet på visse lønnsutbetalinger til over nyttår, hvis det er mulig.

Dette kan være aktuelt dersom du for eksempel har bonus, provisjoner eller overtidsgodtgjørelse til gode.

Det gjelder spesielt hvis du ser at du vil passere grensene for trinnskatt 3 og 4 i år, og du forventer å tjene mindre i 2019.

Grensen for trinnskatt 3 og 4 er på hhv 598.050 og 962.050 kroner for inntektsåret 2018.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

10. Kjøp private tjenester for inntil 6000 kroner skattefritt

Har du noe du skulle gjort i tilknytning til din bolig eller hytte, kan du betale 6000 kroner i lønn i året per privatperson skattefritt, ifølge Skatteetaten.

Det kan for eksempel være hagearbeid, snømåking, renhold og annet arbeid på huset.

Har du et oppdrag som kan påbegynnes i år og avsluttes neste år, kan du da betale noen 6000 kroner skattefritt i år og tilsvarende neste år.

For arbeidsoppdrag som ikke er i arbeidsgivers hjem, er grensen for skattefri lønn 1000 kroner per år.

Les også: Mer enn 740.000 husholdninger har variabel strømpris. Det koster dem dyrt

11. Private næringsdrivende kan kjøpe driftsmidler i år

Som privat næringsdrivende er det to måter å spare skatt på.

Det ene er å kjøpe driftsmidler som maskiner, datautstyr eller inventar du trenger allerede før nyttår.

Innkjøp til over 15.000 kroner kan nemlig avskrives med et årlig beløp uansett når på året det ble foretatt, ifølge Skatteetaten.

Det andre rådet går til dem med selskap som har mulighet til å betale utbytte.

Ettersom skatt på aksjeutbytte øker til neste år, kan det lønne seg å beslutte utbytte før nyttår.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Altinn-direktøren vil fjerne byråkratiet som etterlatte møter

Rekordmange husholdninger bytter strømleverandør

På nyåret kommer nye regler for EU-kontroll

Dette er «bensinkortene» som gir størst rabatt i Norge og utlandet