Dette er de siste privatøkonomiske konsekvensene av koronakrisen

Koronakrisen får mange privatøkonomiske følger. Her kan du lese noen av de viktigste nyhetene fra den siste uken. Bildet viser to femhundrelapper. Foto: Nils S. Aasheim/ Norges Bank

Privatøkonomien til de fleste av oss blir berørt på én eller flere måter som følge av koronakrisen. Her er en oppsummering av den siste ukes hendelser som får økonomiske konsekvenser.

Hver uke presenterer Pengenytt en oppsummering av siste ukes privatøkonomiske nyheter.

Her kan du lese de forrige sakene:

Uke 16: Slik har koronakrisen påvirket vår privatøkonomi (omhandler blant annet arbeidsledighet, lønnsoppgjør, boliglånsrenter, boligmarkedet, kronekurs og drivstoffpriser)

Uke 17: Dette betyr koronakrisen for din økonomi (omhandler blant annet ny kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, lønn og pensjon til permitterte og trekk i sykepenger ved brudd på myndighetenes reiseråd)

Uke 18: Koronakrisen og privatøkonomi: Dette har skjedd denne uken (omhandler blant annet oppdaterte tall for arbeidsledighet, oljepris, dagpenger under utdanning, nyboligsalg og innskuddrenter)

Uke 19: Koronakrisen og privatøkonomi: Dette har skjedd denne uken (omhandler blant annet status på husholdningenes økonomi, forskudd på dagpenger, betalingsutsettelse på studielån, status for fritidsboliger og digitalisering av tjenester hos politiet)

Denne uken har følgende skjedd som kan få konsekvenser for din lommebok og deg som forbruker:

Annonse:


Styringsrenten satt ned til null

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Nils S. Aasheim/ Norges Bank

I mars kuttet Norges Bank styringsrenten fra 1,50 til 0,25 prosent, og torsdag ble renten satt ned ytterligere til null prosent.

Det er første gang i Norges Banks over 200 år lange historie at styringsrenten er så lav som nå.

«Lave renter kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Et lavt rentenivå bidrar likevel til at færre mister jobben og reduserer faren for at virusutbruddet gir varig skade på norsk økonomi», begrunner sentralbanken rentenedsettelsen med. 

Norges Bank varsler samtidig at renten skal holdes i ro en god stund fremover.

I forkant av torsdagens rentemøte i Norges Bank, fikk bankene en god del kritikk for å ikke senke boliglånsrentene mer enn de har gjort så langt.

Nå varsler Danske Bank at deres kunder får inntil 0,40 prosentpoeng lavere boliglånsrenter fra 25. mai.

BN Bank, som er én av bankene som har kuttet mest allerede, følger opp med å redusere boliglånsrentene med inntil 0,20 prosentpoeng fra 30. juni.

De andre bankene forventes å varsle rentekutt de nærmeste timene og dagene.

Les også: Denne grafen viser at du nå bør kreve boliglånsrente under to prosent

Boligprisene foreløpig upåvirket av krisen

Boligprisene steg med 0,5 prosent i april 2020, men korrigert for sesongvariasjoner falt prisene med 0,2 prosent.

Det viser Eiendom Norges boligprisstatistikk, som er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Finn og Eiendomsverdi AS.

Boligprisene er nå 1,2 prosent høyere enn for ett år siden.

Henning Lauridsen, adm. dir. i Eiendom Norge. Foto: Eiendom Norge

– Korona-utbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i april. På Østlandet er prisutviklingen svakere enn hva som er vanlig for april. I landet ellers er utviklingen mer eller mindre som normalt for måneden, og både prisutviklingen og transaksjonsvolumet er mer positiv enn mange forventet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en kommentar.

– Nasjonalt er transaksjonsvolumet drøye ti prosent lavere enn på samme måned i fjor, men det er også her regionale variasjoner. Mange av våre medlemmer melder også om at salgstakten i markedet har tatt seg opp de siste ukene. Vi forventer derfor at aktiviteten i boligmarkedet vil holde seg stabil de nærmeste månedene, men at prisene vil ha en svakt negativ utvikling i lys av den svakere utviklingen i norsk økonomi, legger han til.

DNB Markets publiserte denne uken er rapport hvor de spår at boligprisene skal falle hele 4,3 prosent i år og med 0,6 prosent i 2021.

I og med at boligprisene har økt med rundt 3,5 prosent så langt i år, betyr det at meglerhuset forventer et fall på 8-9 prosent de neste 20 månedene.

– Så langt virker aktiviteten fremdeles høy, med både kjøpere og selgere til stede. Likevel, vi tror at den generell nedgangen i kjøpekraften og økt usikkerhet knyttet til fremtidig inntekt vil påvirke etterspørselen negativt mer enn lavere renter vil stimulere til boligkjøp, og at dette vil skape et fall i boligprisene, står det blant annet i rapporten.

Les også: Ny analyse viser at det har blitt betydelig vanskeligere for førstegangskjøpere

Bostøtten økes med 500 millioner kroner

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Foto: KMD

På grunn av Covid-19-pandemien har Stortinget vedtatt å styrke bostøtten midlertidig med 500 millioner kroner fra mai og ut oktober.

Det betyr i praksis at Husbanken vil utbetale drøye 70 millioner kroner ekstra i bostøtte de neste syv månedene.

– Dette er et kraftfullt håndslag til husstander med lave inntekter og høye boutgifter, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en kommentar.

– Styrkingen innebærer en ekstraordinær innsats i en ekstraordinær periode. Det vil bidra til en tryggere hverdag for mange utsatte familier i en vanskelig tid, legger han til.

Endringene innebærer at 13.000 flere husstander med lav inntekt og høye boutgifter nå kan få bostøtte, i tillegg til de rundt 85.000 husstandene som allerede er mottakere.

Støtten til nye mottakere avhenger av husstandens inntekt, og ventes å utgjøre omkring 900 kroner per måned i gjennomsnitt.

De som allerede får bostøtte vil i gjennomsnitt få omkring 600 kroner mer per måned i perioden.

Stortinget vedtok dessuten nylig å øke lånerammen til Husbanken med fem milliarder kroner, noe som betyr at banken totalt kan yte startlån på 21 milliarder kroner i år.

Les også: Lånerammen til Husbanken økes med over 30 prosent: Flere skal få eie egen bolig

Dårlige tider for innbruddstyver under koronapandemien

De fleste er hjemme i disse dager, og tyvene har dårlige tider, melder Gjensidige.

Tall fra forsikringsselskapet viser nemlig at erstatninger etter boliginnbrudd er under en tredjedel av hva det pleier å være.

– Våre saksbehandlere har merket at det har vært stille på innbruddsfronten, men at tallene skulle være så lave var litt overraskende, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige i meldingen.

I mars utbetalte Gjensidige cirka 1,2 millioner etter boliginnbrudd, noe som er en nedgang fra 3,8 millioner kroner i gjennomsnitt for mars de tre foregående årene.

Les også: Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk

Antall helt arbeidsledige faller kraftig

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ ASD

Tirsdag 5. mai var 408.400 personer registrert som arbeidssøkere hos Nav, noe som er 12.600 færre enn for en uke siden.

– Antallet som er registrert som arbeidssøkere hos Nav går nå ned. Det skyldes både at vi har begynt å åpne opp igjen økonomien, slik at en del permitterte går tilbake i arbeid, og at færre nye arbeidssøkere melder seg til Nav per uke, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar til tallene.

246.000 personer er registrert som helt ledige hos Nav, noe som er 23.000 færre enn tirsdag 28. april, ifølge foreløpige tall.

Samtidig har antall registrert som delvis ledige økt med 10.800 til 150.000 i samme periode.

Nav tror dette skyldes at flere virksomheter nå delvis har gjenåpnet, og at det har bidratt til at en del helt permitterte har kunnet gå over til å være delvis permitterte.

I tillegg har flere av de nye ledige begynt å sende meldekort, slik at Nav får opplysninger om hvem som har jobbet noe de siste to ukene og dermed skal klassifiseres som delvis ledige.

Les også: SINTEF-forsker: Solstormer kan slå ut strømnettet vårt i flere år

Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan nå søke om kompensasjon for tap av inntekt

Fra og med mandag 4. mai kan frilansere og selvstendig næringsdrivende søke om å få kompensert tapt inntekt i april som følge av koronasituasjonen, melder Nav.

Ordningen gjelder fra 14. mars i år, men søkerne må selv dekke de 16 første dagene med inntektstap.

Beregningen vil skje automatisk basert på innhentet informasjon og opplysninger som bruker oppgir, og løsningen skal sikre både rask saksbehandling og utbetaling, lover Nav.

Den midlertidige ordningen gir en dekning på 80 prosent for inntekt under 6 G, noe som utgjør cirka 600.000 kroner.

Frilansere som mottar dagpenger eller har fått forskudd på dagpenger, kan ikke benytte den nye ordningen i tillegg.

Les også: Seks grunner til at du ikke bør nedbetale studielånet raskere enn du må

Kraftig fall i nybilsalget

I april ble det registrert 7425 nye personbiler, noe som er 3830 færre enn i april 2019, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Kilde: OFV

I prosent utgjør dette et fall på hele 34 prosent.

Av personbilene som ble førstegangsregistrert i forrige måned hadde 11,9 prosent dieselmotor og 10,6 bensinmotor.

I samme måned i fjor var andelene hhv 18,4 og 20,4 prosent.

Personbiler med hybriddrift hadde en markedsandel på 28,1 prosent i april i år, hvorav nesten tre av fire solgte hybrider var ladbare.

Nullutslippsbilene, det vil si elbiler, utgjorde 49,4 prosent av alle solgte nybiler i april, noe som er opp fra 39,6 prosent i april 2019.

Les også: Prisen for å kreve inn 264 millioner kroner i bompenger: 132 millioner kroner

Lite flytrafikk de siste ukene

Avinor har nå publisert statistikk som viser utviklingen i antall flypassasjerer fra nyttår og frem til denne uken, og sammenlignet dette med tall fra samme tid i fjor.

Ikke uventet viser passasjertallene fra Avinors trafikkdatabase en kraftig nedgang etter at vi for alvor ble kjent med koronaviruset i begynnelsen av mars.

Som du kan se av diagrammet under, har antall flypassasjerer på norske flyplasser de siste ukene kun utgjort 5-14 prosent av det som var tilfelle på samme tid i fjor.

Mens antall flypassasjerer til utlandet har falt med 98-99 prosent, har antallet innenlandspassasjerer falt med 78-92 prosent.

Les også: Vi har kvittet oss med 9,4 milliarder kroner i forbruksgjeld siden nyttår

Fra 7. mai åpnes det for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer

Fra i dag 7. mai åpnes det for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.

En forutsetning for dette er at det er mulig å holde avstand på minst en meter mellom personer som ikke er i samme husstand.

Det kreves også at arrangementet har en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede og med ansvar for at det er lagt til rette for at hygienereglene kan holdes.

En ansvarlig arrangør er dessuten viktig for å sikre rask smittesporing, hvis det skulle bli nødvendig.

Regjeringen vurderer å tillate arrangementer for inntil 200 personer fra 15. juni, gitt at det fortsatt er god kontroll på smittespredningen fremover.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Coop og Posten tilbyr nå hjemlevering av dagligvarer

Vær oppmerksom på lurepriser i dagligvarebutikken

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Ny rapport: Mangelfulle maler for fremtidsfullmakt gir falsk trygghet

Slik fungerer de nye pakkeboksene som Posten nå setter ut