Koronakrisen og privatøkonomi: Dette har skjedd denne uken

Koronakrisen får mange privatøkonomiske følger. Her kan du lese noen av de viktigste nyhetene fra den siste uken. Bildet viser to femhundrelapper. Foto: Nils S. Aasheim/ Norges Bank

Privatøkonomien til de fleste av oss blir berørt på én eller flere måter som følge av koronakrisen. Her er en oppsummering av den siste ukes hendelser som får økonomiske konsekvenser.

Hver uke presenterer Pengenytt en oppsummering av siste ukes privatøkonomiske nyheter.

Her kan du lese de forrige sakene:

Uke 16: Slik har koronakrisen påvirket vår privatøkonomi (omhandler blant annet arbeidsledighet, lønnsoppgjør, boliglånsrenter, boligmarkedet, kronekurs og drivstoffpriser)

Uke 17: Dette betyr koronakrisen for din økonomi (omhandler blant annet ny kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, lønn og pensjon til permitterte og trekk i sykepenger ved brudd på myndighetenes reiseråd)

Uke 18: Koronakrisen og privatøkonomi: Dette har skjedd denne uken (omhandler blant annet oppdaterte tall for arbeidsledighet, oljepris, dagpenger under utdanning, nyboligsalg og innskuddrenter)

Denne uken har følgende skjedd som kan få konsekvenser for din lommebok og deg som forbruker:

SIFO: 192.000 husholdninger i økonomiske problemer

Forsker Christian Poppe ved SIFO på OsloMet. Foto: Eivind Røhne/ OsloMet

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har gjennomført en undersøkelse for å spore virkningene av koronakrisen på husholdenes økonomi, og den viser at 192.000 husstander hadde økonomiske problemer tre uker etter at den norske regjeringen stengte ned landet.

Rundt 40 prosent av disse oppgir at de ikke har sparepenger i det hele tatt. Mange i denne gruppen må da ta opp lån for å betale for mat og nødvendige varer og tjenester, og mange har også problemer med å betale regninger ved forfall.

– En del hadde antakelig økonomiske vanskeligheter før pandemien satte inn. Likevel ser vi at omtrent halvparten av dem fikk et fall i husholdningens inntekter i løpet av mars. Dette indikerer at mange sliter med økonomiske problemer av nyere dato, eller har fått problemsituasjonen ytterligere forverret over natten, sier SIFO-forsker Christian Poppe i en kommentar.

I tillegg til de 192.00o husholdningene som allerede sliter, kan ytterligere 144.000 husholdninger komme i økonomiske vanskeligheter de kommende månedene, avhengig av hva som skjer i norsk økonomi fremover, ifølge undersøkelsen.

I så fall vil antall husholdninger med økonomiske problemer nærme seg 350.000, og involvere i underkant av 800.000 personer, herunder mange barnefamilier.

– Dette peker i retning av at behovet for økonomiske rådgivningstjenester er stort, og vil kunne bli enda større framover, sier Poppe.

Les også: Vi har kvittet oss med 9,4 milliarder kroner i forbruksgjeld siden nyttår

Trenger du fortsatt forskudd på dagpenger? Husk å søke på nytt for mai

I løpet av de siste ukene har over 400.000 personer søkt om dagpenger, noe som gjør at saksbehandlingstiden er betydelig lenger enn normalt.

Den 30. mars ble det derfor mulig for personer som venter på å få dagpengesøknaden ferdigbehandlet å søke om forskudd på dagpenger. Forskuddet gis for en måned av gangen.

Annonse:


Det betyr at alle som har fått forskudd og ønsker å motta forskudd for en måned til, må sende inn en ny søknad. Det gjelder også personer som søkte og fikk forskudd i april.

Søknaden kan tidligst sendes én måned etter at forrige søknad ble sendt, melder Nav.

Frilansere som har søkt om dagpenger på vanlig måte, kan også søke om forskudd.

Les også: Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

Kunnskapsdepartementet åpner for å gi betalingsutsettelse på studielån i mer enn tre år

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Foto: KD

Normalt kan alle som betaler på studielånet sitt utsette den månedlige innbetalingen 36 ganger, tilsvarende tre år, uten å oppgi årsak.

Gjennom den midlertidige koronaloven har Lånekassen fått lov til å gi betalingsutsettelser også til de som har nådd denne grensen.

I og med at koronaloven er midlertidig, vil ordningen med betalingsutsettelser ut over tre år falle bort når koronaloven slutter å gjelde i mai.

Nå foreslår Kunnskapsdepartementet å endre utdanningsstøtteloven permanent, slik at ordningen kan fortsette så lenge koronasituasjonen vedvarer.

– Når vi endrer loven så betyr det at Lånekassen kan fortsette å gi betalingsutsettelser til de som har nådd grensen på tre år, men som fortsatt har behov for en mindre utgift i måneden. Lovendringen betyr også at vi i fremtiden kan utvide antall betalingsutsettelser, hvis vi havner i lignende situasjoner som vi er i nå, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Det gjenstår fortsatt å se om Stortinget støtter forslaget.

Les også: Seks grunner til at du ikke bør nedbetale studielånet raskere enn du må

Økt interesse for fritidsboliger i Norge

Som følge av at Utenriksdepartementet nå fraråder utenlandsreiser som ikke er helt nødvendige, øker interessen for hytter i Norge.

– De seneste ukene har vi hatt dobbelt så mange søk etter dette som på samme tidspunkt i fjor, sier Terje Berge, kommersiell direktør i Finn.no Reise, til Finansavisen.

Berge sier de forventer svært stor etterspørsel etter feriehus og hytter å leie i Norge denne sommeren.

– Vi ser at Nord-Norge, Lofoten, Sørlandet, Kragerø og Hvaler er de mest populære fritekst-søkene, sier Berge.

En svekket krone vil trolig bidra til at nordmenn fristes til å bruke pengene på ferie i eget land.

Les også: Slik har prisene for fjellhytter utviklet seg det siste året

Åpningstidene til Vinmonopolet utvides og prisene økes

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Borgos Foto AS/ Trine Rasmussen

I dag kan Vinmonopolet ha åpent mellom klokken 08.30 og 15.00 på lørdager og dager før helligdager.

De aller fleste av landets 332 utsalg har valgt å ha åpent mellom klokken 10.00 og 15.00.

Nå flytter regjeringen rammene for Vinmonopolets åpningstid på lørdager til klokken 10-16.

– Handlemønsteret i befolkningen har endret seg. Forslaget om at Vinmonopolet kan holde åpent til klokken 16 gjenspeiler våre handlevaner. Samtidig ligger regjeringens alkoholpolitikk fast, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en melding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Vinmonopolet setter dessuten opp prisene på sine produkter fra 1. mai.

– Prisene vil gå opp med 2,4 prosent. Det er en prisøkning som følge av at norsk valuta har svekket seg sammenlignet med euro og dollar, men først og fremst euro, sa Jens Nordahl, kommunikasjonssjef i Vinmonopolet, til Nettavisen tidligere denne uken.

Prisene økte sist gang så sent som 1. januar, og da med 1,5 prosent.

Les også: Her skal Vinmonopolet åpne nye butikker i 2020

Oslo åpner for skjenking av alkohol fra onsdag 6. mai

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap). Foto: Sturlason

Torsdag meldte byrådet i Oslo at det har besluttet å oppheve skjenkeforbudet i Oslo fra og med onsdag 6. mai.

– Jeg vil takke serveringsbransjen i Oslo for deres viktige bidrag for å hindre smitte og spredning av koronaviruset. Tiltakene vi har satt inn har gitt resultater, og vi har derfor startet en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo. Det innebærer at vi vil oppheve skjenkeforbudet fra og med onsdag 6. mai. Samtidig må serveringsstedene forholde seg til strenge smittevernregler, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo, i en kommentar.

Noen av disse kravene er at det er bordservering, at ikke flere enn fem personer er sammen i gruppe, med mindre de er en del av samme husholdning, at det utarbeides en egen risikovurdering for smittevern og at sjenkingen stenger senest klokken 23.30.

Skjenkeforbudet ble innført 21. mars som følge av at serveringssteder med skjenkebevilling ikke klarte å overholde smittevernreglene.

Les også: Dette er prisen du må betale for å gjøre døde om til diamanter

Nå kan du anmelde flere saker på nett

Korona-situasjonen har satt fart på digitaliseringen til politiet.

For i mange saker, der man tidligere måtte møte opp fysisk hos politiet for å anmelde et forhold, kan man nå sitte hjemme og gjøre dette.

Det gjelder blant annet vinningsforbrytelser som innbrudd og tyveri fra eiendom og bil, samt grove tyverier fra personer på offentlig sted.

Fra før har man kun hatt mulighet til å anmelde enkelte typer tyveri og skadeverk digitalt.

Politiet anslår at det nå er lagt til rette for at en fjerdedel av alle anmeldelser kan leveres på nett, og at antall saker som anmeldes digitalt etter den siste utvidelsen vil dobles fra 25.000 til rundt 50.000.

– For politiet er det viktig å være tilgjengelige, både fysisk og digitalt, og dette er et ledd i arbeidet med å være tilstede der publikum trenger oss, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en kommentar.

I tillegg til at muligheten til å anmelde digitalt har vært etterspurt fra publikum over lang tid, er denne utvidelsen særlig viktig nå hvor fysiske møter mellom personer skal holdes til et minimum.

Tiltaket vil utvilsomt spare mye tid og penger, både for publikum og politiet.

Les også: Dette skjer om du overfører penger til feil konto

Biltrafikken er kraftig redusert

Forsikringssjef Kjetil Nyborg. Foto: SpareBank 1 Østlandet

Da myndighetene i midten av mars innførte de strengeste tiltakene i Norge i fredstid, ble bilkjøringen nesten umiddelbart halvert.

Det viser nye tall fra forsikringsselskapet Fremtind, som baserer seg på kjøredata fra over 30.000 nordmenn som har knyttet seg opp til Smart bilforsikring.

– I perioden 16. til 29. mars falt antall biler på veiene med nesten 1/4 sammenlignet med ukene før. Samtidig kjørte hver bil om lag 30 prosent mindre. Det betyr at den totale bilkjøringen (trafikkmengden) lå på omtrent halvparten av normalen. Det er tydelig at befolkningen umiddelbart holdt seg mer i ro og at koronatiltakene påvirket mobiliteten til nordmenn, sier Kjetil Nyborg, forsikringssjef i SpareBank 1 Østlandet i en kommentar til tallene.

Trafikkmengden tok seg noe opp i påskeuken (uke 15), men likevel lå den på 68 prosent av en vanlig uke.

Uken etter påske var det igjen økt aktivitet på veiene, og den totale trafikkmengden var på om lag 75 prosent av ordinære dager før koronasituasjonen inntraff.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Coop og Posten tilbyr nå hjemlevering av dagligvarer

Nå kan du få boliglån med effektiv rente på 1,68 prosent

Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke