Har du styr på regnskapene?

Foto: Pixabay

Mange virksomheter delegerer ut ansvaret for regnskapene til eksterne regnskapsførere, og det med rette. Det er nemlig en komplisert affære. Men det er likevel en god ide å ha overblikk og innsikt i regnskapene.

Artikkelen er skrevet av WeDigitize

Les mer her, for å få ny giv til involvering i regnskapene.

Hva er et regnskap?

Regnskap er for mange, en ren oversikt over økonomien. Men begrepet favner over så mye mer enn bare dette. Et regnskap er nemlig mye mer komplekst enn bare en oversikt over inntekter og utgifter. Det er også denne kompleksiteten som gjør at mange ikke mener de kan overskue regnskapene, og får hjelp utenfra til denne oppgaven. Det er også en god ide, da det er en rekke norske lover, med en rekke forskjellige krav til hvordan regnskapet skal settes opp og hvordan man skal føre inntekter og utgifter inn i regnskapet, som skal følges til punkt og prikke. Det krever altså en spesialisert viten, for å lage et korrekt regnskap. Men det kan likevel være en fordel for virksomheten, hvis ledelsen har et direkte innblikk i regnskapet.

Årsregnskapet

Det fleste av oss vil automatisk tenke på årsregnskapet, når vi høre orden regnskap. Det er heller ikke så merkelig, da vi igjennom året typisk forholder oss til årsregnskapet. Det er dette som gir det overordnete overblikket over virksomhetens mange aktiviteter. Et årsregnskap er altså oversikten over alle de inntekter og utgifter, som firmaet har hatt i løpet av året. Under dette inngår alle faktura, bilag og lønn, samt flere andre elementer. Det er altså en komplett oversikt over hele økonomien. Dette betyr også at årsregnskapet er et viktig verktøy for firmaet, man kan nemlig bruke det, til å legge en strategi for de neste årene. Regnskapet kan også brukes som rapportering og er et virkelig godt verktøy i jakten på nye investorer. Dette er også en av grunnene til at det spesielt viktig for nye selvstendige firma, å ha innblikk og oversikt over regnskapene.

Selv om årsregnskapet er viktig, finnes det faktisk mange andre former for regnskap, som en virksomhet, også skal forholde seg til. Hvis du vil bli klokere på forskjellige former for regnskap, og hvordan du kan blir bedre til å føre regnskap, så kan du lese om det online. Du kan selvfølgelig også videreutdanne deg, eller ta kurs, om regnskapsføring. Spesielt hvis du er selvstendig næringsdrivende, så kan det være en god ide at du tilegner deg kompetanse som gjør at du har fullt overblikk over firmaets regnskap. For en sikkerhets skyld kan du alltid konsultere en ekstern regnskapsfører, når det er nødvendig.

Viktig viten om ditt eget firma

Hvis du har innblikk og oversikt over firmaets regnskap, står du mye sterkere i forhold til samarbeidspartnere og potensielle nye investorer. Regnskapet er nemlig en essensiell del av driften, og er derfor en god hjelp til å styre firmaet mot nye høyder. Det virker utrolig profesjonelt, og tillitsvekkende, hvis du, som selvstendig, har fullstendig styr på alle deler av regnskapene, og derigjennom også ditt eget firma.