Ny regjeringsplattform gir flere skatte- og avgiftsendringer

Administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, Karine Ugland Virik, mener det er mye å glede seg over i den nye regjeringsplattformen. Foto: Bo Mathisen

Torsdag kveld ble det klart at Norge får en ny regjering, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Dette vil den gjøre med skatter og avgifter.

Annonse:


– Som skattebetalernes forening er det mye å glede seg over i regjeringsplattformen, sier administrerende direktør Karine Ugland Virik i en pressemelding.

Først og fremst er det gledelig at det settes et tak på eiendomsskatten på fire promille, mener hun.

– Eiendomsskatten rammer alle som eier bolig og fritidseiendom, sier Ugland Virik, og legger til:

– Disse eiendommene er kjøpt av beskattede midler, og både vedlikehold og påkostninger er også gjenstand for merverdiavgift. Når det nå settes et tak for eiendomsskatten bidrar regjeringen samtidig til større grad av likebehandling kommunene i mellom. Det er positivt.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Kan få økt skatt, til tross for lavere skattesats

Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund. Foto: Christiane Y. Vibe/ Huseierne

Huseiernes Landsforbund (HL) er ikke fullt så begeistret.

– Løftene i regjeringserklæringen er et nytt skritt i riktig retning, men på vegne av landets boligeiere hadde vi ønsket at den urettferdige og usosiale eiendomsskatten ble avviklet helt, sier Morten A. Meyer, generalsekretær i HL.

– Eiendomsskatten bryter med prinsippet om å yte etter evne fordi den ikke tar hensyn til hvor mye folk har i gjeld, inntekt eller betalingsevne, forklarer han videre.

HL har analysert KOSTRA-tall fra SSB og funnet ut at det er 105 kommuner som må redusere eiendomsskattesatsen fra 2018 for å komme ned til fire promille i eiendomsskattesats.

Over halvparten av disse må ta første skritt i 2020 når satsene skal reduseres fra 7 til 5 promille, slik det ble vedtatt i statsbudsjettet for 2019.

Til tross for at skattesatsen settes ned, frykter HL at det i flere kommuner blir økt eiendomsskatt.

– Dette kan skje gjennom å retaksere boligene eller fjerne eventuelle bunnfradrag, forteller Meyer.

Les også: En vannmåler kan spare deg for flere tusen kroner per år

Flere andre skattekutt

Selv om reduksjoner i det totale skatte- og avgiftsnivået ikke er konkretisert, er dette også positive signaler sett med skattyternes øyne, mener Skattebetalerforeningen.

Det sammen gjelder for endringer og insentiver som åpner for å gjøre det enklere å få utført tjenester i hjemmet.

– Fradragsrett for hvit vaskehjelp kan være ett av virkemidlene her, og er noe Skattebetalerforeningen kan støtte dersom ordningen vil kunne bekjempe svart arbeid og regelverket samtidig blir enkelt og treffende, sier Ugland Virik.

For næringslivet er det særlig gledelig at et komplisert og omfattende merverdiavgiftsregelverk skal gjennomgås og forenkles, i tillegg til at formuesskatt på arbeidende kapital skal reduseres, mener hun.

Det gis dessuten føringer for at minstefradraget skal opprettholdes for personlige skattytere og at et tilsvarende fradrag skal vurderes for de som driver selvstendig næringsvirksomhet.

– Under forutsetning av at et nytt fradrag for næringsdrivende ikke går på bekostning av minstefradraget for personlige skattytere, er Skattebetalerforeningen også positive til å utrede dette nærmere, sier Ugland Virik.

Les også: Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Noen formuleringer om skatt og avgifter i regjeringsplattformen

Regjeringen vil:

 • Senke det totale skatte- og avgiftsnivået.
 • Redusere eiendomsskattesatsen med ytterligere én promilleenhet for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille.
 • Forbedre skattesystemet ved å redusere skattesatser og gjennomgå skattefradrag som har liten tilknytning til inntekt og arbeid med sikte på forenkling.
 • Styrke den generelle ordningen for gunstig kjøp og tildeling av aksjer og opsjoner i egen bedrift.
 • Vurdere om aksjesparekontoordningen (ASK) kan inkludere unoterte aksjer.
 • Gjennomgå og forenkle merverdiavgiftssystemet med mål om å redusere antall satser.
 • Fortsette nedtrapping i formuesskatten for arbeidende kapital.
 • Fastholde fjerningen av arveavgiften.
 • Utrede en modell med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til faktiske fradrag.
 • Fjerne engangsavgift for biler over 20 år.
 • Avvikle grensen for avgiftsfri import i 2020.
 • Videreføre tax free-endringen som ble gjennomført i 2014 der tobakkskvoten kan byttes inn i alkohol.
 • Videreføre skattefordelene for el-bil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele regjeringsperioden.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Slik blir den nye skattemeldingen

Skattebetalerforeningen: – Skattekortendringer kan gi deg for høyt skattetrekk

Snart får du samlet pensjonen på en egen pensjonskonto

Dyr euro kan bety 2000 kroner i økt strømregning

I år kommer nye regler for EU-kontroll