Statsbudsjettet 2019: Dette vil det bety for din lommebok

I dag ble statsbudsjettet for neste år lagt frem. Bildet viser finansminister Siv Jensen (FrP), og er tatt i anledning sentralbanksjefens årstale tidligere i år. Foto: Tore Sætre

I dag ble statsbudsjettet for 2019 presentert, og her kan du lese hvordan det kan påvirke din privatøkonomi.

Annonse:


– Det går godt i norsk økonomi. Bedriftene investerer mer og stadig flere kommer i jobb, over hele landet. Vi bruker de gode tidene til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge, uttalte finansminister Siv Jensen (Frp) i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet.

– Vi gir familier og bedrifter større økonomisk frihet ved å redusere skatter og avgifter. Slik blir det også mer attraktivt å skape arbeidsplasser og mer lønnsomt å jobbe. Vi bygger vei og jernbane i et høyt tempo, og vi satser på forskning, innovasjon og kompetanse. Vi gjør hverdagen enklere for folk flest, samtidig som vi styrker konkurransekraften og legger til rette for omstilling til et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv, la hun til.

Planen er at staten skal bruke 1377 milliarder kroner neste år, opp fra 1328 milliarder i år.

Her følger en oppsummering av hovedpunktene som vil få betydning for din økonomi neste år:

Les også: Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

Lavere inntektsskatt

Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 23 til 22 prosent i 2019, både for selskap og privatpersoner.

Samtidig blir trinnskatten justert, men likevel vil de aller fleste få lavere skatt på sist tjente krone (marginalskatt), lover regjeringen.

Samlet marginalskatt på utbytte blir holdt omtrent på dagens nivå.

Satsene i trinnskatten foreslås satt til 1,9 prosent i trinn 1, 4,2 prosent i trinn 2, 13,2 prosent i trinn 3 og 16,2 prosent i trinn 4.

Dagens satser er hhv 1,4, 3,3, 12,4 og 15,4.

Les også: Disse to triksene kan spare deg for tusenlapper i boliglånsrenter

Dyrere boliglån

Et kutt i skattesatsen for alminnelig inntekt betyr også lavere fradrag for renter på boliglånet.

Med renteutgifter på 100.000 kroner i inntektsåret 2019 blir skattefradraget 1000 kroner mindre verdt i skattemeldingen.

Les også: Dette bruker du mest strøm på hjemme

Øker aksjerabatten og bunnfradraget i formueskatten

Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler ble i år kuttet fra 90 til 80 prosent. I 2019 kuttes den ytterligere ned fem prosentenheter, til 75 prosent.

Det betyr at aksjerabatten i formueskatten på såkalt arbeidende kapital øker fra 20 til 25 prosent til neste år.

Verdsettelsen av primærboliger og fritidsboliger vil også i 2019 være på hhv 25 og 30 prosent av reell verdi, altså en rabatt på 75 og 70 prosent.

Tiltaket vil dermed bidra til å redusere gapet i verdsettelsen mellom investeringer i eiendom og arbeidende kapital.

Bunnfradraget, det vil det beløpet som trekkes fra før formuesskatten beregnes, økes fra 1,48 til 1,50 millioner kroner.

Det gjøres ingen endringer i selve prosentsatsen i formueskatten.

Les også: Stor oversikt: Dette er de billigste indeksfondene

Selvstendig næringsdrivende får spare mer til pensjon med gunstige skattebetingelser

Regjeringen vil øke grensen for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende fra seks til syv prosent av inntekt mellom en og tolv ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Det vil si mellom 96.883 kroner og 1.162.596 kroner, målt i årets størrelse på grunnbeløpet.

I revidert budsjett for 2017 ble fradragsgrensen økt fra fire til seks prosent.

Det er over 200.000 selvstendig næringsdrivende i Norge.

Les også: Her er alt du må vite om den nye IPS-ordningen

Økte bilavgifter utsettes

Regjeringen utsetter foreløpig økningen i bilavgiftene.

Tidligere har regjeringen varslet en ny beregning av CO₂-utslipp for biler, som kunne økt prisen på enkelte biler med flere titalls tusen kroner.

Omleggingen til ny avgiftsberegning skal nå tidligst skje i 2020.

Les også: Dette er de beste «bensinkortene» å bruke i Norge og utlandet i 2018

Økt skatt på aksjegevinster og utbytter

Skattesatsen på aksjegevinster og aksjeutbytter blir noe høyere neste år, siden oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte foreslås økt fra 1,33 til 1,44.

Dermed blir den samlede marginalskatten på utbytte og aksjegevinster litt over ett prosentpoeng høyere enn dagens nivå, når en ser selskapsskatt og personlig utbytteskatt i sammenheng, ifølge beregninger foretatt av nettmegleren Nordnet.

Sats 2018: 30,59 prosent

Sats 2019: 31,68 prosent

Nye regler for aksjesparekonto (ASK)

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med aksjesparekonto slik at den også omfatter utsatt beskatning av utbytte.

Videre foreslås det at aksjonærer i større grad skal kunne overføre verdipapirer mellom egne kontoer.

Det foreslås også at verdipapirer på aksjesparekonto skal kunne overføres til den fraskilte ektefellens aksjesparekonto ved skilsmisse, og til arvingers aksjesparekonto i forbindelse med dødsboskifte.

Les også: Du kan spare 10.000 kroner i året ved å kjøpe snus på nett

Kutt i elavgiften

Regjeringen foreslår å redusere avgiften på elektrisk kraft reelt med ett øre per kWh til 15,83 øre per kWh.

Redusert sats settes opp til 0,5 øre per kWh.

350-kronersgrensen for netthandel videreføres

Regjeringen økte i 2014 grensen fra 200 til 350 kroner for hvor mye du kan handle i utenlandske nettbutikker før det påløper toll og avgifter.

Dette har vært gjenstand for mye debatt, og handelsnæringen i Norge mener dette er ødeleggende for innenlandsk handel.

Regjeringen velger likevel å videreføre 350-kronersgrensen i sitt forslag til budsjett for neste år.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Det blir vanskeligere å undra skatt på tips-penger

Regjeringen vil fra nyttår innføre en ordning der arbeidsgiverne må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på tips ansatte mottar.

De nye reglene skal gjelde for alle typer ansatte i alle bransjer, og reglene vil gjelde uavhengig av om kunden betaler tips via kort, kontant eller på annen måte.

Les også: Mer enn 740.000 husholdninger har variabel strømpris. Det koster dem dyrt

Dyrere å fly ut av Europa

Regjeringen foreslår en provenynøytral omlegging av flypassasjeravgiften slik at flyreiser ut av Europa får en høyere sats på 200 kroner per passasjer mens øvrige reiser får en lavere sats på 75 kroner per passasjer.

I dag er avgiften på flyging av passasjerer fra norske lufthavner på 83 kroner, uansett reisemål.

Det tas sikte på at endringene iverksettes 1. april 2019.

Les også: Nå blir det 16.000 kroner i «vrakpant» på over 400.000 biler

Økt satsning rettet mot barnefattigdom

Regjeringen vil styrke innsatsen rettet mot barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt med ytterligere 181 millioner kroner i 2019.

Midlene skal gå til å styrke tilskuddsordningen «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom», et pilotprosjekt for å dekke individuelle utgifter ved deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier, ferietiltak for barn fra lavinntektsfamilier, gratis kjernetid i barnehage for to-åringer, rekrutteringstiltak til barnehage i utsatte byområder, å styrke bostøtteordningen for barnefamilier og andre store husstander og til å styrke områdesatsingen i utvalgte byer, står det i budsjettforslaget.

Avgifter på tobakk og brennevin

Avgiftene på tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer økes med mellom 1,4 og 1,5 prosent.

Les også: 18. oktober kommer de nye 50- og 500-kronesedlene

Maksimal sats på eiendomsskatt settes ned

Regjeringen foreslår at maksimal skattesats for bolig- og fritidsbolig reduseres fra syv til fem promille fra 2020.

Regjeringen foreslår også at det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på minst 30 prosent for all bolig- og fritidseiendom fra 2020.

Med det menes at eiendomsskattegrunnlaget ikke skal kunne overstige 70 prosent av markedsverdien.

Sjokolade blir billigere igjen, men ikke brus

Regjeringen foreslår å reversere økningen i sukkeravgift for sjokolade og sukkervarer som ble innført i år.

Avgiften på sjokolade- og sukkervarer reduseres dermed med hele 43,6 prosent, eller fra 36,92 til 20,82 kr/kg.

Drikkevarer som brus og saft omfattes ikke av endringen.

Les også: Skal du leie eller leie ut bolig? Slik er leieprisene i de største byene akkurat nå

Skattefri kostgodtgjørelse reduseres

De skattefrie satsene for kostgodtgjørelse på dagsreiser innenlands er i dag høyere enn det som må anses å være rimelige merutgifter, mener regjeringen.

Den foreslår derfor å nedjustere de skattefrie satsene for dekning av merutgifter på innenlandsreiser uten overnatting.

For reiser mellom 6-12 timer foreslås en nedjustering på om lag 100 kroner til en sats på 200 kroner.

For reiser over 12 timer foreslås en reduksjon på om lag 150 kroner til en sats på 400 kroner.

Det vil fortsatt være mulig å få skattefri dekning for høyere, dokumenterte kostutgifter.

NRK-lisensen heves til over 3000 kroner

NRK-lisensen økes med 61 kroner.

Dagens lisens er på 2970,24 kroner (inkludert moms), noe som betyr at du må ut med 3031,24 kroner til neste år.

Les også: Nye førerkort lansert: Se hva som er nytt

Opptrapping av utdanningsstøtte

Regjeringen foreslår å fortsette opptrappingen mot elleve måneders studiestøtte.

Dette vil gi heltidsstudenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning støtte fra Lånekassen i ti måneder og tre uker i undervisningsåret 2018–2019.

Regjeringen foreslår også en endring i ordningen med omgjøring av lån til stipend som skal gi studentene i høyere utdanning sterkere insentiv til å gjennom­føre hele grader.

Les også: Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

Ingen endringer i barnetrygden

Satsen for barnetrygden holdes fast på 970 kroner i måneden.

Annet

Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret, noe som betyr en reell nedgang i og med at de ikke justeres for inflasjon.

Dette gjelder blant annet:

  • Foreldrefradraget
  • Maksimal årlig sparing med BSU-ordningen
  • Fagforeningsfradraget
  • Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nav sender nå ut beklagelsesbrev til de som er rammet av skattetrekksfeil

Bilekspert: – Selg dieselbilen så raskt som mulig, eller kjør den helt ut

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Historisk svak krone kan få store konsekvenser for fondssparere

Det er nesten umulig å finne frem til den billigste strømavtalen

Så mye må strømprisen øke for at solcellepanel på taket skal bli lønnsomt