Skademeldingene fortsetter å strømme inn etter «Hans»

gjensidigeMange skader etter Hans herjinger. Foto: Gjensidige.

Gjensidige har registrert nærmere 1280 skademeldinger per torsdag morgen. Viken, Innlandet og Oslo har fortsatt de fleste skadene.

– Vi har full beredskap i alle ledd for å kunne ta imot henvendelser og gi råd til kundene våre som er i en vanskelig situasjon. Mange er evakuert fra hjemmene sine. Skadeomfanget er allerede omfattende, men det er først når vannet trekker seg tilbake de stedene «Hans» har herjet mest, at man får det fulle bildet, sier Line Marcelius, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Er du rammet av ekstremværet?

– Mange vil komme i kontakt med oss på telefon nå, så du kan oppleve litt ventetid. Vi oppforder de som kan til å melde skade på nett. Vi hjelper deg så fort vi kan, og like fort som om du ringer. I tillegg blir telefonkøen kortere for dem som ikke kan be om hjelp på nettet, sier Marcelius.

Dette kan du gjøre ved flom

Før flommen kommer:

1) Hjelp vannet å renne riktig vei. Rydd unna kvist og kvas som sperrer eller demmer opp for avløp, kummer og sluk. Gjør det du kan for at bekker i nærområdet kan renne fritt.

2) Rydd hagen og eiendommen for utemøbler og andre gjenstander som kan bli tatt av flomvannet. Flytt biler og annet utstyr til et trygt sted hvis flommen kommer.

3) Flytt gjenstander i kjellere og garasjer så høyt opp fra gulvet som mulig, helst til etasjen over. Dette gjelder særlig kostbare eiendeler og ting med stor affeksjonsverdi. Pakk gjerne ting inn i tette plastbokser.

4) «Kloss opp» gjenstander som ikke kan flyttes. Plasser dem på treklosser, murstein eller annet slik at de unngår kontakt med vann.

4) Koble fra elektrisk utstyr og tett dører og vinduer i kjeller og etasjer på bakkeplan så godt som mulig.

5) Følg med på værvarsel, nyhetssendinger og meldinger fra kommunen og nødetatene.

Dette gjør du hvis du får en flomskade:

1) Sikre folk og dyr slik at ingen blir skadd.

2) Ta ut sikringene i oversvømte etasjer.

3) Bestill hjelp fra forsikringsselskapet så snart det lar seg gjøre.

4) Ta bilder av skader på bygninger, innbo, eiendeler, hageanlegg og så videre.

5) Begynn på oppryddingen hvis det er mulig – etter å ha tatt bilder/sikret dokumentasjon. Tøm bygningen for vann og slam så langt det lar seg gjøre. Riv ut gulvbelegg/teppegulv, fjern vått listverk og andre «løse» bygningsdeler – men ikke start omfattende rivearbeider. Lagre tingene på eiendommen slik at takstmann/håndverker kan vurdere dem.

6) Øk luftsirkulasjonen ved å åpne eller fjerne vinduer i etasjen som er skadet (sikre åpningen med netting festet til lekter). Åpne ytterdører og vinduer i andre etasjer når folk er hjemme. Bruk vifter for å øke sirkulasjonen ytterligere, hvis du har slike tilgjengelig. Viften/sirkulasjonen skal være uten ekstra varme.

7) La takstmenn og håndverkere vurdere videre tiltak med hensyn til opprydning, uttørking og reparasjoner. Få avløp, varmtvannsbereder og elektrisk anlegg i den skadede etasjen vurdert og eventuelt reparert før de tas i bruk.