Arveavgift

Vil skattlegge fordel ved bruk av egen bolig

Skatteutvalget vil innføre skatt på fordel ved å bo i egen bolig og gjeninnføre arveavgiften. Utvalget sier det vil utvide skattegrunnlaget og bruke markedsverdi som grunnlag. Det vil gi radikalt…Siri Kristiansen leder Arveoppgjøret på NRK

Hvert år splittes familier på grunn av arvekonflikter. Hvordan unngå å bli uvenner når arven skal fordeles? I den nye serien «Arveoppgjøret» hjelper Siri Kristiansen norske familier med, ja du…