Styringsrenten heves for første gang siden 2011

Sentralbanksjef Øystein Olsen setter opp renten for første gang på syv år. Foto: Nils S. Aasheim/ Norges Bank

Norges Banks hovedstyre har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 0,75 prosent. Samtidig varsler sentralbanken at det kan komme en ny renteøkning på nyåret.

Oppgangen i norsk økonomi fortsetter.

Det blir gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå.

Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på to prosent.

Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover, ifølge Norges Bank.

Dersom styringsrenten holdes på dagens nivå for lenge, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle ubalanser bygge seg videre opp. Da øker risikoen for et kraftig tilbakeslag i økonomien frem i tid, mener sentralbanken.

Usikkerhet om virkningene av høyere renter taler imidlertid for å gå varsomt frem i rentesettingen.

Med en gradvis renteoppgang anslås inflasjonen å være nær målet noen år frem, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i første kvartal 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en uttalelse.

Renteutsiktene er lite endret fra forrige pengepolitiske rapport. Se diagram under.

Styringsrenten med usikkerhetsvifte 1. kvartal 2012 – 4. kvartal 2021. Kilde: Norges Bank

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

På høstferie? Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Skal du leie eller leie ut bolig? Slik er leieprisene i de største byene akkurat nå

Mer enn 740.000 husholdninger har variabel strømpris. Det koster dem dyrt

Denne banksjefen kan gi deg den laveste boliglånsrenten nå

I noen banker kan du tape flere titalls tusen kroner om du avslutter fastrentelånet før tiden

Disse to triksene kan spare deg for tusenlapper i boliglånsrenter