Nå økes kontantstøtten til 7500 kroner

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Fra 1. august justeres den skattefrie kontantstøtten opp fra 6000 til 7500 kroner i måneden.

Alle foreldre med barn mellom ett og to år, og foreldre med adoptivbarn som ikke har begynt på skolen, kan motta kontantstøtte i opptil elleve måneder.

Forutsetningen er da at barnet ikke har heltidsplass i barnehage.

I dag er den skattefrie kontantstøtten på 6000 kroner i måneden, men i morgen settes den opp til 7500 kroner, melder NRK Rogaland

Økningen kommer som følge av budsjettforhandlingene med regjeringen for 2017, hvor Kristelig folkeparti i utgangspunktet ville at kontantstøtten skulle økes til 9000 kroner.

Annonse:


Innførte nylig botidskrav

Nå blir det altså mer økonomisk attraktivt å være hjemme med ettåringen, men ikke alle får ta del i tilbudet lenger.

Tidligere i sommer innførte nemlig regjeringen krav om fem års botid for å få rett til kontantstøtte.

Kravet, som trådte i kraft 1. juli, gjelder for begge foreldrene. 

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) begrunnet botidskravet blant annet med at kontantstøtte kan svekke motivasjonen til å jobbe og til å lære seg norsk for innvandrere med kort opphold i Norge og uten tilknytning til arbeidslivet. 

– Barna til innvandrere bør gå i barnehage, fordi dette bidrar at barna lærer norsk og blir integrert. I tillegg svekker kontantstøtte motivasjonen for å sende barn av flyktninger i barnehage, noe som vil være negativt for deres mulighet til rask integrering i det norske samfunnet, uttalte Horne i en pressemelding.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette er de økonomiske fordelene med å være gift

Stor test: Her serverers Norges beste veimat

Dette landet kan bli det første uten kontanter

Valutafelle lurer nordmenn på ferie for én milliard kroner