Nå får statsansatte mer fleksibel arbeidstid

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble før jul enige med LO, YS, Unio og Akademikerne om en særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Avtalen gjelder fra 1. januar 2018. Bildet viser kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han presentere kommuneopplegget for 2017. Foto: KMD/ Flickr.com

Ansatte i staten har fra 1. januar fått større mulighet til mer fleksible arbeidsdager, til glede for blant annet småbarnsforeldre og pendlere.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble før jul enige med hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne om en ny særavtale som skal gi statsansatte mer fleksibel arbeidstid.

Avtalen gjelder fra 1. januar i år, og går ut på at den ytre rammen for arbeidstiden utvides fra klokken 07 til 06 om morgenen og fra klokken 20 til 21 om kvelden.

– Staten må være en moderne og attraktiv arbeidsgiver. Jeg er derfor glad for at vi kom fram til en avtale om mer fleksibel arbeidstid for ansatte i staten, som trer i kraft ved nyttår, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en melding.

Les også: Nav endrer flere regler og satser fra nyttår

Annonse:


Skal ikke medføre mer jobbing

Departementet presiserer at formålet med endringen ikke er at arbeidstaker skal jobbe mer.

– Ansatte i staten kan med den nye fleksitidsavtalen avslutte arbeidsdagen tidligere enn ved vanlig arbeidsdag, og i stedet arbeide noen timer hjemmefra om kvelden. Teknologien har gjort det enklere å jobbe hjemmefra, og med større fleksibilitet i avtalen legger vi bedre til rette for blant annet småbarnsforeldre og pendlere, sier Jan Tore Sanner.

Dersom statsansatte jobber mer enn normal arbeidsdag, kan 50 timer opparbeidet plusstid kan overføres til neste avregningsperiode.

Les også: Må ut med 17.200 kroner i saksbehandlingsgebyr for å bygge garasje

Prøveordning i 18 måneder

Arbeidsgiver skal senest fire måneder før avregningsperiodens utløp planlegge sammen med arbeidstaker hvordan opparbeidet plusstid kan tas ut som avspasering.

– Jeg har tillit til at arbeidsgiver og arbeidstaker sammen finner gode løsninger. Mer fleksibilitet skal ikke medføre mer arbeid, understreker Sanner.

Avtalen er inngått som en prøveordning frem til 30. juni 2019 og den skal evalueres i løpet av perioden i samarbeid med hovedsammenslutningene.

[annonse]

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Stor test: Her er kortene som gir deg størst rabatt på drivstoff

Den nye generasjonen bankkort tar av

Dette betalingsmiddelet kan ta over når kontantene forsvinner

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP