Høye strømpriser: Hytteeiere vurderer søksmål mot staten

hytte Norsk hytte, illystrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Norsk Hytteforbund vurderer å gå til sivilt erstatningssøksmål mot staten på grunn av høye strømpriser, opplyser Resett.

– Det er mange instanser involvert, men hva er sannheten? Statkraft produserer, Statnett leverer og NVE kontrollerer. Spørsmålet er om de forholder seg til gjeldende lovverk. Det er vi i tvil om, sier Erik Helli i Norges Hytteforbund (NHF) til Nationen.

Hytteforbundet mener et søksmål kan bidra til å belyse det de mener er statens misligholdelse av sitt forvaltningsansvar.