Foreslår å øke aldersgrensen i staten til 72 år

Regjeringen vil nå heve aldersgrensen for statsansatte fra 70 til 72 år. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Regjeringen foreslår å øke den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år, og sender nå forslaget ut på høring. Dette for å sikre bærekraften i velferdsstaten.

For statsansatte gjelder i dag en øvre aldersgrense på 70 år, ifølge aldersgrenseloven.

Aldersgrenselovens virkeområde er knyttet til medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK), og gjelder for statsansatte og undervisningspersonell i offentlig skole, samt ansatte i andre virksomheter som har tjenestepensjon i SPK. Dette er typisk virksomheter som er skilt ut fra staten, og som formelt er blitt omdannet til en privat virksomhet.

Arbeidstakerne underlagt aldersgrenseloven plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen er nådd, men i enkelte tilfeller kan det gis dispensasjon til å fortsette frem til fylte 75 år.

Annonse:


I Granavolden-plattformen sier regjeringen at den vil: «Øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven».

I arbeidsmiljøloven ble nemlig den generelle aldersgrensen for opphør av stillingsvern på grunn av alder hevet fra 70 til 72 år i 2015.

– Det er nødvendig at flere står lenger i arbeid for å sikre bærekraften i velferdsstaten. Vi vet også at mange eldre ønsker å jobbe lenger enn de har mulighet til i dag, og ved å heve aldersgrensen til 72 år vil flere få denne muligheten, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Økt aldersgrense gir staten bedre mulighet til å beholde særlig erfaren arbeidskraft lenger, og mange av disse har spisskompetanse, heter det i begrunnelsen for forslaget.

Høringsfristen er 28. februar 2021.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette er yrkene og utdanningene det blir behov for i fremtiden

Fra neste år får du med deg pensjonsopptjening uansett lengden på arbeidsforholdet

Regjeringen vil ha en omfattende endring av folketrygdens ytelser til etterlatte

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav