Vi har redusert forbruksgjelden vår med 16 milliarder siden nyttår

Forbruksgjelden vår er redusert med nesten 16 milliarder kroner så langt i år. Samtidig er det betydelig oppgang i antall åpnede gjeldsordninger. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Ferske tall fra Norsk Gjeldsinformasjon viser at vi nordmenn nå har totalt 160 milliarder kroner i usikret gjeld. Det er 15,8 milliarder kroner mindre enn ved nyttår.

Den totale usikrete gjelden fortsetter å gå nedover, viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon.

I november var nedgangen på 2,2 milliarder kroner.

I løpet av årets første elleve måneder har den usikrede gjelden dermed falt med totalt 15,8 milliarder kroner, fra 175,8 til 160 milliarder kroner.

Størst er nedgangen i rammekreditter, som hovedsakelig består av kredittkort. 

Denne summen har gått ned med 8,4 milliarder kroner hittil i år og ligger nå på 70 milliarder kroner.

Sum utestående forbrukslån har gått ned med 6,3 milliarder kroner i samme periode, til 87,9 milliarder kroner.

Annonse:

Den største prosentvise nedgangen (-33 prosent) har vært for såkalte faktureringskort, selv om det kun utgjør 1,1 milliarder kroner i volum.

I motsetning til kredittkort, hvor det ikke er noen nedbetalingsplan, må alt betales ved forfall ved bruk av faktureringskort.

Antall personer med usikret gjeld har falt med nesten 41.000 siden nyttår, fra 3.236.523 til 3.195.559.

– Forbrukernes samlede forbruksgjeld har vært en kilde til bekymring fra flere tilsynsmyndigheter. Det har også vært knyttet bekymring til at noen forbrukere har tatt opp mer gjeld enn de greier å betjene. Det er satt i verk ulike tiltak for å motvirke forbrukslånsveksten, og det er derfor gledelig å se at pilen fortsetter å peke nedover, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, i en uttalelse på egne nettsider.

Nergård regner imidlertid med at kredittkortbruken kommer til å øke inn mot jul.

Les også: 14 grep du kan gjøre før nyttår for å redusere skatten din

Betydelig flere med gjeldsordning

Selv om vår usikrede gjeld går ned, har det vært en betydelig oppgang i antall åpnede gjeldsordninger de siste månedene.

Antall åpnede gjeldsordninger per måned. I løpet av september, oktober og november har det totalt vært åpnet 857 gjeldsordninger, mot 623 og 682 i samme periode i hhv 2019 og 2018. Kilde: BN Bank

En gjeldsordning er siste utvei for personer som har så store renteutgifter at de er umulig å betjene, og går ut på at vedkommende må betale ned mest mulig på gjelden i en begrenset periode, som hovedregel fem år, mot at restgjelden slettes.

Endre Jo Reite, privatøkonom og direktør for personmarkedet i BN Bank. Foto: BN Bank ASA/ Geir Mogen

Hensikten er å unngå at personer ender opp som gjeldsslaver resten av livet.

Siden i sommer har antall åpnede gjeldsordninger vært betydelige flere enn på samme tid i 2018 og 2019.

– Det er en klar endring hvor antallet gjeldsordningssøknader er på samme nivå, men hvor antallet saker der det faktisk åpnes gjeldsordninger øker kraftig, sier direktør for personmarkedet i BN Bank, Endre Jo Reite til Pengenytt.

– Trenden sammenfaller med våre analyser som viser at samtidig som de fleste betaler ned mer gjeld, så er situasjonen for 10-15 prosent av husholdningene dramatisk forverret. Dette er en gruppe som gjennom lengre tid har fått låne for mye, og som etter at gjeldsregisteret kom på plass ikke har fått samme tilgang til nye lån for å betale gammel gjeld. På toppen av dette har korona-krisen rammet svært skjevt, og gitt en del utsatte en dobbeltsmell, legger han til.

– Hva kan vi forvente oss i månedene fremover, tror du?

– Vi kan forvente en enda mer kritisk situasjon for en gruppe av husholdninger, og at et større antall også vil slite med å betjene boliggjelden. Dette vil lede til økt antall tvangssalg av boliger. Det viktige er at de som er i en utsatt situasjon går i dialog med banken sin, og tar grep om situasjonen tidlig, og at man ikke forsøker å låne seg ut av problemene, svarer Reite.