Fra neste år får du med deg pensjonsopptjening uansett lengden på arbeidsforholdet

Fra nyttår får du med deg pensjonsopptjening uansett lengde på arbeidsforholdet, melder Finansdepartementet. Her representert med finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Marte Garmann

I dag kom en gledelig pensjonsnyhet til alle landets arbeidstakere. Ny pensjonslov gjør nemlig at du ikke lenger trenger å være ansatt i minst 12 måneder for å få med deg din pensjonsopptjening.

Kongen i statsråd har i dag besluttet at lovendringer som opphever den såkalte 12-månedersregelen i innskuddspensjonsordninger, skal tre i kraft 1. januar 2021.

Endringene innebærer at arbeidstaker i bedrifter som har innskuddspensjonsordning får med seg sin opptjente pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet.

Annonse:


I dag er regelen at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital (12-månedersregelen).

Det har ført til at kortvarige vikariater og oppdrag på mindre enn 12 måneder ikke har gitt noe pensjon, og at pensjonskapitalen i disse tilfellene har blitt tilbakeført til innskuddsfondet i pensjonsordningen.

Arbeidstakere med korte ansettelsesforhold  har med andre ord subsidiert pensjonsopptjeningen til arbeidstakere med lengre arbeidsforhold.

Da denne regelen opprinnelig ble laget ble pensjon fra arbeidsforhold under 12 måneder ansett å utgjøre en for liten sum til å forsvare utstedelse av et pensjonskapitalbevis med tilhørende fremtidige kostnader til forvaltning og administrasjon.

Den teknologiske utviklingen de senere årene har imidlertid svekket dette argumentet.

I høringsrunden ble det også vist til at arbeidstakerne fra neste år skal kunne slå sammen små pensjonskapitalbevis med øvrig innskuddspensjon i en pensjonskonto, og at dette svekker argumentet om høye kostnader.

Finansdepartementet melder at det snart blir fastsatt overgangsregler.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Pensjonistforbundet: Kunder med fripoliser får ikke utbetalt det de har krav på

Privatøkonom mener banker og forsikringsselskap bevisst sprer pensjonsfrykt

Nå kan du sjekke verdien av garantiene i dine fripoliser på Finansportalen

Roper varsko om tap av pensjon ved permittering