Bare to av ti vil gå ned i lønn for å unngå å miste jobben

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Anta at det vil skje store endringer hos din arbeidsgiver, og mange vil stå i fare for å miste jobben. Er du da villig til å gå ned i lønn for å beholde jobben? Kun to av ti svarer ja på det spørsmålet, viser ferske tall fra YS Arbeidslivsbarometer.

Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv. Barometeret beregnes årlig, og ble første gang gjennomført i 2009.

Selv om kun et fåtall er villige til å gå ned i lønn, oppgir seks av ti at de er villige til å påta seg flere arbeidsoppgaver for å berge arbeidsplassen.

Dessuten sier nesten tre av fire at de er villige til å påta seg nye oppgaver, og seks av ti er interessert i å ta mer utdanning dersom det er nødvendig for å beholde jobben.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Mange er bekymret for å miste jobben

I diagrammet under kan du se hvor stor andel av den norske arbeidsstyrken som bekymrer seg for egen jobb. Spørsmålet de ble stilt var følgende: I hvilken grad er du bekymret over muligheten til å miste jobben din?

Saken fortsetter under diagrammet.

Det er like mange som er litt, noe eller meget bekymret for å miste jobben i dag som i 2009. Kilde: YS Arbeidslivsbarometer

Det er like mange som er litt, noe eller meget bekymret for å miste jobben i dag som i 2009. Kilde: YS Arbeidslivsbarometer

Det er de som bor i fylkene Finnmark, Rogaland og Oppland som er mest bekymret for å miste jobben. Aust-Agder, Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane har færrest bekymrede.

I Finnmark oppgir 49 prosent at de er litt, noe eller meget bekymret for å miste jobben. I Aust-Agder er tallet 30 prosent.

Les også: Svensk bilindustri hamstrer norske ingeniører

Mener regjeringen ikke har gjort nok

Under Arendalsuka inviterte YS arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) til å diskutere hva regjeringen har gjort for å styrke virksomhetenes evne til å omstille seg.

– Regjeringen har jobbet med omstilling i tre år nå. Da er det overraskende at dere får så dårlig karakter fra arbeidstakerne. Dere bør ta disse tallene alvorlig! Dere har ikke lyktes med å skape trygghet for den omstillingen vi er i nå, sier Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud.

– Det er tøft å omstille et land fra oljeøkonomi til å skulle ha mange ben å stå på. Omstillingen vil ta tid, men det ligger allerede nå tiltakspakker for å skape flere arbeidsplasser i både statsbudsjettet og i det reviderte statsbudsjettet. Og så må vi inn med forskning og utvikling på lang sikt, svarer statsråd Hauglie på kritikken.

Les også: Færre vil kjøpe svart arbeid