Færre vil kjøpe svart arbeid

Illustrasjonsbilde: Pixabay

14 prosent svarer at de har kjøpt svart arbeid de siste to årene, viser en spørreundersøkelse foretatt av Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ). Det er en nedgang fra 23 prosent i 2009.

I tillegg til at færre oppgir å ha betalt for svart arbeid, er det også færre som kjenner noen som har betalt svart. I år svarte nemlig 34 prosent at de kjenner noen som har kjøpt svart de siste to årene, mens det var 43 prosent i 2009.

Blant de som ikke har kjøpt svart arbeid, svarte ti prosent at de har vurdert å gjøre det i løpet av de siste to årene. I 2009 var det 20 prosent som hadde vurdert å betale svart.

– Undersøkelsen viser at holdningene til svart arbeid er i endring. Vi ser en positiv utvikling, men vi kan ikke slappe av i vårt holdningsskapende arbeid. Vi må fortsatt arbeide for å gjøre det enkelt for private og bedrifter å handle rett, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Skattedirektør Hans Christian Holte . FOTO: Skatteetaten

Skattedirektør Hans Christian Holte . FOTO: Skatteetaten

Du kan ha medansvar

Skatteetaten gjør flere grep i så måte:

– Vi arbeider blant annet med å forenkle rapporteringen. Vi informerer også om regelverket, som for eksempel at kjøperen har et medansvar for unndratt skatt og avgift når det betales over 10.000 kroner kontant. I undersøkelsen hadde bare 31 prosent kjennskap til regelen om medansvar, sier Holte.

Regelen om medansvar innebærer at også kjøper av svart arbeid kan straffes for brudd på likningsloven, merverdiavgiftsloven og straffeloven. I ytterste konsekvens kan det gi fengselsstraff.

Les også:Fotballstjerne betalte 45 prosent over takst for sliten halvpart i Trondheim

Mest svart arbeid innen renhold og snekkerarbeid

De fleste som oppgir å ha betalt svart, har kjøpt renhold og snekkerarbeid. Deretter følger transporttjenester, mekaniker og malearbeid. Men det er et mindretall av befolkningen som oppgir å ha betalt svart for disse tjenestene.

Av de ni prosentene i undersøkelsen som oppgir å ha kjøpt renholdsarbeid, oppgir 23 prosent ar de hadde handlet svart. Av de 17 prosentene i undersøkelsen som hadde kjøpt snekkerarbeid, svarte elleve prosent at de hadde betalt svart.

De fleste som kjøper svart arbeid gjør det fra private. Bare 15 prosent oppga å ha kjøpt svart fra et firma.

Svart arbeid formidles i stor grad via kjente, hvor seks av ti oppga dette som kanal for formidling av svart arbeid. Det var seks prosent som oppga sosiale medier som kanal for å ha kjøpt svart, og det samme for anbudstjenester på nett.

Fem prosent av befolkningen sa at de selv har jobbet svart i løpet av de siste to årene.

Les også:Dette er de økonomiske fordelene med å være gift