Slik var lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i fjor

Menn tjener mer enn kvinner i 17 av 19 næringer. ILLUSTRASJONSFOTO: Pixabay

Gjennomsnittlig månedslønn for mannlige ansatte utgjorde 47.200 kroner per utgangen av 2015, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tilsvarende månedslønn for kvinner var 41.500 kroner.

Det har vært mye snakk om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn de siste tiårene, og det med rette. Likestillingen har fortsatt en vei å gå, kan det se ut som.

I tabellene lengre ned i artikkelen kan du studere hvor lønnsnivået ligger i 19 ulike næringer i dag, og hva kvinner og menn tjener i de ulike.

Statistikken fra SSB er en sammenstilling av lønnsstatistikk for ulike næringshovedområder i privat sektor, og ulike områder i offentlig sektor.

Les også: Denne forsikringen blir stadig mer populær

Overtidsgodtgjørelse ikke med

Månedslønnen gjelder for heltidsansatte og omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, provisjon etc. Overtidsgodtgjørelse er ikke medregnet.

I tallmaterialet inngår lønnen til 677.132 menn og 511.643 kvinner, totalt 1.188.775 personer.

Menn tjener mer enn kvinner i 17 av 19 næringer. Det er kun i bygge- og anleggsvirksomhet og vann, avløp og renovasjon at kvinner tjener mer enn menn.

Les også: Forbrukerrådet: Frykter at forsikringsselskap skal bruke data fra treningsapper mot deg

Gjennomsnittlig månedslønn:

Gjennomsnitt stor

Gjennomsnittlig månedslønn i de ulike næringene i 2015. Tabellen er rangert etter høyest gjennomsnittlig månedslønn begge kjønn. Kilde: SSB

Medianinntekten:

(Medianinntekten defineres som verdien til tallet som deler utvalget i to, slik at hver del har like mange elementer. Det vil med andre ord være like mange personer som tjener mer enn medianinntekten i en spesifikk næring, enn det er som tjener mindre.)

Median stor

Median månedslønn i de ulike næringene i 2015. Tabellen er rangert etter høyest median månedslønn begge kjønn. Kilde: SSB