Elbil-eier ble fakturert 3000 kroner av bomveiselskap

Foto: Privat

Espen Sletvold fra Trondheim fikk seg en overraskelse da han åpnet et brev fra bomveiselskapet Vegamot nylig. Der sto det nemlig at han måtte betale 3000 kroner for bompasseringer han har gjort med sin VW e-Golf. 

Elbiler har i dag rett til gratis passering gjennom bomringen, men det er likevel ikke bare å sette seg i bilen og kjøre gjennom:

Først må du ordne deg med en Autopass-avtale. Deretter må du søke bomveiselskapet om en såkalt fritaksavtale for bilen.

– Jeg ble svært overrasket. Først trodde jeg at det bare hadde skjedd en feil, men så ble jeg litt usikker. Derfor lette jeg litt rundt omkring på internett og fant ut at jeg faktisk må ha en Autopass-avtale for å få fritak, sier Espen Sletvold til Pengenytt, før han legger til:

– Da ble jeg irritert på meg selv over at jeg ikke har fått med meg dette. De færreste vil vel betale 3000 kroner når de kunne unngått det med noen få tastetrykk.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Annonse:


Stiller spørsmål til systemet

Sletvold jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver i Enova og legger ikke skjul på at han nærmest er forelsket i elbilen sin.

– Jeg er jo veldig opptatt av at flere skal velge elbil, men både som privatperson og ansatt i Enova vil jeg advare andre mot å gå i den samme fella som meg, sier han.

Etter at Sletvold la ut sin historie på Facebook, har han funnet ut at flere av hans bekjente har opplevd det samme. Han har derfor sendt en epost til bomveiselskapet hvor han etterspør en forklaring på det som virker som et lite brukervennlig system, samtidig som han ber om sletting av kravet.

– Så vidt jeg vet betyr EL på registreringsnummeret at det er en elbil, og registreringsnummeret fanges jo opp av bomveiselskapet, sier Sletvold.

Når han først fikk en faktura, synes han det kunne vært informert om at elbil-eiere kan få fritak fra fakturaen, samt hvordan.

Les også: Fotballstjerne betalte 45 prosent over takst for sliten halvpart i Trondheim

Bomveiselskapet kan slette fakturaen

Bomstasjoner er velkjente for de fleste bilister. Illustrasjonsfoto: JohnM/ commons.wikimedia.org

Bomstasjoner er velkjente for de fleste bilister. Her fra Svinesund. Illustrasjonsfoto: JohnM/ commons.wikimedia.or

– Kjører du gjennom bomringen uten brikke og avtale, vil du bli faktuerert for passeringene, selv om du kjører elbil, bekrefter daglig leder i Vegamot, Marius Maske.

Vegamot er det nye navnet til Trøndelag bomveiselskap. Navnebyttet skjedde med virkning fra i sommer.

– Hvorfor er det slik?

– Det fremgår av forskriftene. Vi følger kun regelverket, svarer Maske kort.

– Dersom en elbil-eier har vært uvitende om dette og mottatt en faktura fra dere, vil den bli slettet hvis vedkommende tar kontakt med dere?

– Ja, men da må han/hun varsle oss umiddelbart.

– Hva legger du i umiddelbart?

– Innen noen få dager. Du må i alle fall ikke vente til du får tilleggsavgift.

Les også: Dette ville bensin og diesel kostet dersom oljeprisen falt til null

Norsk elbilforening er godt kjent med problemet

Petter Haugneland Foto: Aksel Jermstad/ elbil.no

Petter Haugneland
Foto: Aksel Jermstad/ elbil.no

Kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Norsk elbilforening sier til Pengenytt at reglene om Autopass-brikke og fritaksavtale var mindre kjent for noen år siden.

– Vi fikk flere henvendelser om dette tidligere, men det er fortsatt noen som er uvitende om det. Det er kjedelig for dem som opplever det, sier han.

Haugneland legger til at de fleste som ikke har vært kjent med dette, har fått en faktura fra bomselskapet, fått den slettet og ordnet seg med Autopass-brikke.

– Du har ingen garanti, men til nå har det vært vanlig praksis at bomselskapene har slettet den første fakturaen du får. Dersom det skjer flere ganger, trenger det nødvendigvis ikke ordne seg like lett.

Det er mye å sette seg inn i for elbil-eiere, ifølge Hagneland. Norsk elbilforening har derfor satt opp en liste med tips for å komme i gang med ny elbil, deriblant også installering og registrering av Autopass-brikke.

Les også: Så mye feil viser speedometeret på nye biler

Tilsvarende sak var opp i Stavanger tingrett

I fjor trakk en mann fra Stavanger Nord-Jæren bompengeselskap for retten etter å ha mottatt en faktura for 29 bompasseringer i 2012 og 2013, skrev TV2 på sine nettsider i desember i fjor.

Mannen hadde på det tidspunktet ikke ordnet seg med Autopass-brikke i sin elbil, og mente det ikke var nødvendig.

Han argumenterte med at det etter veilovens §27 ikke er et krav om at elbiler må tegne Autopass-abonnement. Nord-Jæren bompengeselskap mente på sin side at nettopp denne loven gir grunnlag for å kreve at også elbiler plikter å ha Autopass-brikke.

Stavanger tingrett bestemte at elbil-eieren måtte betale til sammen 7292 kroner i bompenger, renter og saksomkostninger.

Bomfakturaen, som opprinnelig var på 1930 kroner, hadde vokst til 4142 kroner etter flere purringer. Motpartens saksomkostninger var på 3150 kroner.

Les også: Politiet og UD endelig enige om du må ha med pass i Norden eller ikke

Elbiler må snart betale for både parkering og bompassering

Fra 2017 vil regjeringen avskaffe ordningen som gjør at elbiler kan parkere gratis. Hvis kommunene vil beholde gratisparkeringen må de aktivt spørre om å få beholde denne ordningen.

Trondheim kommune vurderer allerede nå, som første kommune i landet, om de skal avskaffe gratis parkering for nullutslippsbiler.

I sommer la Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten frem et utkast til avtale om ny E18. Ifølge VG må elbileierne fra og med mars neste år belage seg på å betale for bompasseringer. Her er forslaget:

  • Fra 1. mars neste år vil det koste 10 kroner å passere bomringen rundt Oslo med elbil mellom klokken halv sju og ni om morgenen, og mellom klokken tre og fem på ettermiddagen. Ellers er det gratis.
  • Fra nyttår 2018 vil prisen øke til 20 kroner for passering med elbil i rushtiden.
  • Fra nyttår 2020 blir det betaling også for passering utenom rushtiden: Da vil det koste 20 kroner å kjøre gjennom bomringen rundt Oslo. Prisen for å kjøre i rushtiden øker til 30 kroner, ifølge utkastet.

I løpet av årets syv første måneder er det registrert 12.855 nye elbiler, noe som er 2574 færre enn i samme periode i 2015, viser statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Totalt er det registrert 88.789 nye biler hittil i år. Dermed utgjør salget av elbiler 14,5 prosent av nybilsalget så langt i 2016.

Les også: NAF vil ha billigere bilforsikring for ungdom, og får svar fra forsikringsbransjen