NAF vil ha billigere bilforsikring for ungdom, og får svar fra forsikringsbransjen

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Ungdom krasjer mindre enn før og bør derfor bli belønnet med billigere forsikring, mener Norges Automobil-Forbund (NAF). De forsikringsselskapene Pengenytt har snakket med, svarer at de vurderer å følge opp.

Ulykkesstatistikken for årene 2013-14 sammenliknet med årene 2009-10 viser at ulykkene er redusert med mer enn 70 prosent for gutter i aldersgruppen 18-24 år, og halvert for jenter.

– Trenden er tydelig. Ungdom er mindre utsatt for trafikkulykker enn før. Det er helt urimelig at ungdom skal blir straffet bare fordi de er unge. De bør tvert imot premieres fordi de er flinke, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, via en pressemelding.

Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal. FOTO: NAF/ Erik Norrud

Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal. FOTO: NAF/ Erik Norrud

NAF mener at forsikringsselskapene nå må senke premiene for ungdom i takt med utviklingen.

– Det er på tide å fjerne ungdomstillegget i forsikringen. Ungdommer er tryggere sjåfører enn før, og bør ikke bli straffet for tidligere kulls trafikksynder, sier Sagedal.

Sjekk ut Pengenytts Facebook-konkurranse: Vinn Bose hodetelefoner til 3500 kr

Dyrt å forsikre ungdom i familiebilen

Det har skjedd en rivende utvikling i sikkerheten og førerstøttesystemene i bilene. Men den typiske «ungdomsbilen» er gjerne av eldre modell.

– Det er dyrt å forsikre en ung person i en ny bil med fullkasko. Mange velger å kjøpe en rimelig, eldre bil til ungdommen, heller enn å betale ungdomstillegget slik at avkommet kan kjøre familiebilen. Men gamle biler er på langt nær så sikre som nyere biler. Skal vi få bukt med ungdomsulykkene og komme nærmere visjonen om null hardt skadde og drepte i trafikken, må det bli slutt på at ungdom tvinges over i eldre, mindre sikre biler, sier Sagedal.

Les også: Dette ville bensin og diesel kostet dersom oljeprisen falt til null

Overrepresentert

Tross den gode utviklingen de siste årene, er ungdom, og spesielt gutter, overrepresentert i trafikkulykker. Erfaring hos fører, veistandard og bilens sikkerhetsutstyr er alle faktorer som spiller inn på ulykkesstatistikken.

– Rimeligere forsikring for ungdom kan være med å bidra til at yngre sjåfører heller får bruke familiebilen når de begynner å kjøre selv. Ungdom bør få kjøre den tryggeste bilen, vi har ingen å miste, avslutter Sagedal.

Les også: Mange er ikke klar over rettighetene sine hvis bussen er forsinket

Tryg mener NAF er unyanserte

– Dersom vi ser en markert nedgang i skadestatistikken over tid, vil prisene kunne gå ned. Prisen på en forsikring er ikke noen «straff», det er en pris som avspeiler risiko. Dersom ungdom kjører mindre risikofylt, slik statistikken kan tyde på, vil også forsikringen kunne bli billigere, sier kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Tryg, Ole Irgens, til Pengenytt.

Han legger til at NAF ikke tar hensyn til alle forsikringsutbetalingene knyttet til unge i trafikken.

– Det er svært gledelig at antall trafikkulykker blant unge går ned. TØIs statistikk, som NAF refererer til, viser imidlertid bare ulykker med personskade. Svært mange av våre forsikringsoppgjør gjelder uhell med bare materielle skader, og her har den generelle tendensen vært mindre markert: Vi ser at antall skader og skadeutbetalinger har gått ned de siste tre årene, men i mindre grad for de yngste bilførerne, presiserer Irgens.

Tryg har innført ungdomsbonus for sine yngste kunder. Den går ut på at barn som har kjørt foreldrenes bil kan få inntil 50 prosent startbonus når de forsikrer sin egen bil, dersom foreldrebilen ikke har hatt bonusreduserende skader.

Les også: Syv råd som holder bryllupskostnadene nede

Storebrand vil vurdere en ytterligere reduksjon i premien til unge

Øivind Huse, leder produkt Storebrand Forsikring. FOTO: Storebrand

Øivind Huse, leder produkt Storebrand Forsikring. FOTO: Storebrand

Øivind Huse, leder for produkt i Storebrand Forsikring, sier at forsikringspremien til unge bilførere er noe de jevnlig vurderer.

– Vi er veldig glad for at statistikken har blitt bedre for unge bilførere. Vi følger med på utviklingen, og for rundt to år siden reduserte vi prisen noe for denne gruppen. Statistikken til TØI viser at det kan være muligheter for ytterligere reduksjon for ungebilførere og eiere, og vi vil gjøre en analyse på egen bestand, sier Huset.

Storebrand tror det er nedgangen i skadestatistikken skyldes flere forhold.

– Vår oppfatning er at den positive utviklingen skyldes en kombinasjon av sikrere biler og bedre adferd/holdninger knyttet til trafikksikkerhet blant unge, sier Huse.

Les også: Unge boligkjøpere glemmer å ordne med finansieringsbevis

KLP Skadeforsikring hevder at de følger med

– Vi justerer kontinuerlig prisene våre basert på skadeutviklingen, sier salgsdirektør Robin Østby i KLP Skadeforsikring til Pengenytt.

– Unge KLP-medlemmer som ikke kjører «GTI»-biler, får allerede i dag gode priser på bilforsikring fordi vi ser at de er mindre skadeutsatte. Vi vil fortsette å følge med på skadestatistikken og justere prisene våre i henhold til denne, legger han til.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook