Derfor rammer rekordprisene på bensin og diesel så hardt

naf Avgiftene på diesel- og bensin må kuttes, mener NAF. Fordi folk er avhengige av bilen på hverdagsreisen rammer de høye prisene hardt. Foto: NAF.

– Utenfor byene er folk helt avhengige av bilen, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Ni av ti i Distrikts-Norge bruker bilen på hverdagsreisen. Og andelen som eier diesel- eller bensinbil er betydelig høyere i spredtbygde strøk enn i byene. 

– I byene har folk alternativer til bilen, mens utenfor de store byene er det bil, og beina, som gjelder. Legg til at i distriktene er det færre som eier elbil, så forstår man hvorfor de skyhøye drivstoffprisene rammer ekstra hardt, sier Ryste.  

– Elbilistene merker også de økte energiprisene, og får nytte av strømstøtten, som NAF støtter helhjertet opp om. Nå trenger de som har bensin- og dieselbil at myndighetene tar kontroll over de galopperende prisene, sier Ryste.  

Prisgalopp ute av kontroll 

NAF mener avgiftene på bensin og diesel må kuttes kraftig. Medlemsorganisasjonen får daglig henvendelser fra folk som mener prisgaloppen på bensin og diesel har gått over styr.  

– Dette slår rett inn i økonomien til folk, og kommer på toppen av økte strømpriser, økte renter og generell prisvekst. Og det rammer skjevt. I distriktene er lønningene i snitt lavere, og folk vil oppleve presset enda mer akutt, sier Ryste.  

Bilbruk skyhøyt over byene 

Nordmenn er avhengige av bilen. NAFs Trafikantbarometer, en undersøkelse blant mer enn 4000 personer, utført av Kantar i januar 2021 viser dette i klartekst. På landsbasis oppgir 74 prosent at de bruker bil på hele eller deler av hverdagsreisen. I de minst sentrale kommunene svarer hele 90 prosent at de bruker bil i hverdagen. 

Oslo skiller seg ut, der oppgir kun 50 prosent at de bruker bilen på hverdagsreisen, men selv i storbyer som Bergen, Stavanger og i de store byene på Østlandet oppgir hele 72 prosent at de bruker bil på hele eller deler av hverdagsreisen.  

– I byene har folk tilgang på mange flere transportmidler, mens i distriktene er det kun bil og gange som er alternativene. For jobbreisen, handling, henting og bringing er det bilen som gjelder, forklarer Ryste.  

Kan ikke impulskjøpe elbil  

Og, tross mye oppmerksomhet om elbilsalget, det er faktisk diesel- og bensinbiler folk flest eier. I snitt har 43 prosent fortsatt dieselbil, 31 prosent bensinbil og kun 17 prosent elbil. Men det er store forskjeller på by og bygd: I Oslo og de andre store byene har rundt en av fem, 20 prosent, elbil, mens tallet for de minst spredtbygde strøkene er under 10 prosent.  

– Elbiler har gradvis tatt over nybilsalget. Men det tar tid før andelen elbiler på veiene monner i distriktene. Fire av fem som kjøper bil kjøper bruktbil. Foreløpig er utvalget av brukte elbiler begrenset, og for mange er det utenfor rekkevidde å bare skifte til elbil nå, sier Ryste.