Dårlige veier gir kostbare bilskader

biltrafikk Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Fire av ti bilister oppgir at de har fått skader på bilen som følge av dårlige veier. Mest vanlig er skader på dekk og felg, og skadene koster bilistene 17 000 kroner i snitt. Det viser tall fra en undersøkelse Norstat har utført for NAF.

– Folk betaler dyrt for å reparere skader som skylde hull, sprekker og dårlige veier. Politikerne må prioritere veivedlikehold på et helt annet nivå enn det de hittil har gjort, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Vedlikehold må prioriteres

Spesielt fylkesveiene er i dårlig forfatning. Sammen med riksveiene er det et etterslep på vedlikehold som vil koste nærmere 100 milliarder å utbedre.

– Vi ser at det er særlig i distriktene at dårlige veier fører til bekymring for folk. Mange veier oppleves ikke som trygge. Politikerne må ta folks bekymring på alvor. Mer av veimidlene må brukes på vedlikehold, slår Ryste fast.

Blir sendt fra etat til etat

Det er i tillegg svært vanskelig å få erstatning fra de som har ansvaret for veiene dersom du er uheldig og får skader på bilen.

– Bilistene opplever å bli kastet mellom stat og fylke som eier veiene, og videre til entreprenørene som har ansvar for vedlikeholdet. Det er altfor vanskelig både å finne frem og å vinne frem, sier Ryste.

– Det må bli enklere å få erstatning, men først og fremst må vedlikeholdet prioriteres opp, så færre opplever dette, sier Ryste.