Gjennomslag for retten til å ta ut og sette inn kontanter

kontanter Illustrasjonsbilde. Foto: Bodøposten.no.

Finansdepartementet har vedtatt en ny forskrift som pålegg bankane å la kundene bruke kontanter. Dette er både viktig og nødvendig. Mange eldre trenger fremledes kontanter, men ikke alle har fått tatt ut kontanter fra banken sin.

– Regjeringen gjør som vi ønskte og slår fast at alle banker må sørge for at kundene kan sette inn og ta ut kontanter. Det vil bety mye for mange eldre, uttaler Eldreombudet idag.

«Selv om stadig færre transaksjoner blir gjennomført med kontanter, er dette en viktig betalingsform for mange eldre», skrev Eldreombodet da forslaget til forskrift var på høring.

Regjeringa legger seg på den samme linja med forskrifta som nå blir innført:

«Selv om de fleste betalinger skjer med elektroniske løsninger i dag, har kontanter fremdeles en viktig rolle. Det er mange, spesielt eldre, som fremdeles bruker kontanter i hverdagen», sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding om den nye forskriften.