Landkreditt roser Finansdepartementet

landkreditt Konsernsjef Ole Laurits Lønnum og styreleder Hans Edvard Torp i Landkreditt. Foto: Landkreditt.

Finansdepartementet presenterte onsdag endringer i bankenes kapitalkrav som skal bidra til å bedre konkurransevilkårene for små og mellomstore banker. – Dette er viktig for å sikre tilgangen på kapital for landbruket og norsk matproduksjon, kommenterer konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Endringene i kapitalkrav ble presentert i en pressemelding fra Finansdepartementet onsdag 13. desember 2023.

–    Det er svært positivt at regjeringen med Vedum i spissen tar grep for å sikre konkurransevilkårene for små og mellomstore banker over hele landet. Dette er viktig for å sikre tilgangen på kapital for landbruket og norsk matproduksjon, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt.

Reduksjonen i kapitalkrav som Finansdepartementet viser til, er med utgangspunkt i Finanstilsynets varslede økning. Landkreditts foreløpige vurdering tilsier at dagens avklaring medfører at nåværende kapitalnivå for lån til landbruksnæringen tilnærmet videreføres.

Som markedsledende innen finansiering av norsk landbruk, ser likevel Landkreditt at forslaget, hvis det gjennomføres fullt ut av myndighetene, kan gi bankene muligheter som vil gi positive effekter for landbruksnæringen.

Unngår økt rentekostnad

Finanstilsynet varslet i sitt opprinnelige forslag skjerpelser som ville økt kapitalkostnaden i landbruket.

–  Vi er glade og lettet over at Finansdepartementet har funnet en løsning som ikke øker kapitalkostnaden og medfører økt rentekostnad for landbruket i en ellers krevende tid. Paradokset er at skjerpelsene ville ha kommet i en tid hvor det for Norges del aldri har vært viktigere å opprettholde beredskap og satse på norsk matproduksjon, og dette for en samfunnskritisk næring med lav risiko, kommenterer Lønnum.

Konsernsjefen understreker at det er for tidlig å si hvordan endringene vil slå ut for den enkelte låntager, men at prisstigningen som det opprinnelige forslaget ville ha medført, nå unngås.

Styreleder i Landkreditt, Hans Edvard Torp, kommenterer slik:

–  Bøndene har allerede stort press på å opprettholde en forsvarlig økonomisk drift der økte driftskostnader og dyrere råvarer presser marginene. Ikke minst skal landbruket omstilles til grønnere drift. Tiltakene Finansdepartementet her presenterer vil ha stor betydning for den videre utviklingen i norsk landbruk og for en bærekraftig distriktspolitikk.