Ny forbrukerrapport på bankmarkedet

kalkulator Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Renteradar publiserer sin første forbrukerrapport for bankmarkedet. Forbrukerrapporten skal gis ut månedlig for å gi oppdatert innsikt i siste trender og endringer i bankmarkedet.

Forbrukerrapporten for desember 2023 inneholder blant annet faktiske boliglånsrenter og topp 3 tilbud for ulike kundegrupper. Rapporten ser også på utviklingen i faste renter og beste renter for ulike typer sparekontoer akkurat nå.

Oppsummering av forbrukerrapporten for desember 2023:

  • De fleste bankene gjennomførte renteøkningen, som ble varslet i september, nå i slutten november. Gjennomsnittlig boliglånsrente for Renteradars brukere er nå 5,8 % dagen før rentemøtet til Norges Bank. Settes renten opp i morgen vil boliglånsrenten antakeligvis stige til over 6 % i februar neste år.
  • De siste månedene har det vært tydelig tegn til at konkurransen om boliglånskundene øker. Flere banker har lansert nye boliglånsprodukter med svært lave og konkurransedyktige priser. Vi tror de gode rentene først og fremst er for å forhindre kundeflukt til andre banker. Eksisterende kunder må likevel be om den bedre renten og får den som regel ikke automatisk.
  • Det forventes nå en rekke rentekutt i 2024 og 2025 som har ført til at mange banker har nedjustert sine fastrentetilbud på boliglån. Hever ikke Norges Bank i morgen og nedjusterer sine renteprognoser, vil antakeligvis flere banker kutte sine fastrenter de neste par ukene.