Huseierne: – Viktig at bankkonkurransen opprettholdes når Danske Bank går ut av privatmarkedet

huseierne Morten Andreas Meyer i Huseierne.
Danske Bank skal gå ut av privatmarkedet i Norge. – Bankkonkurransen i Norge er allerede under press. Det må derfor settes klare krav til hvem som får kjøpe Danske Banks virksomhet i Norge, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Danske Bank melder onsdag 7. juni at de ønsker å avvikle sin norske virksomhet i privatmarkedet.

– Banken er i dag en av de største norske landsdekkende bankene. Derfor er det viktig at Konkurransemyndighetene følger dette nøye. Vi kan ikke få en situasjon med enda større maktkonsentrasjon i det norske bankmarkedet, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

– Rentene på boliglånet er den største bokostnaden for de fleste norske husholdningene. Vi er derfor avhengig av at det er god konkurranse i bankmarkedet. Hvis Danske Bank skulle bli solgt til en av de andre store bankene i Norge, vil dette svekke konkurransen betydelig. Vi ønsker ikke at det skal skje, sier Morten Andreas Meyer.

– Bankkonkurransen har blitt svekket de siste årene gjennom flere oppkjøp. Senest da DNB fikk lov til å kjøpe Sbanken, noe vi var sterkt i mot. Derfor er det viktig at Konkurransetilsynet denne gangen foretar grundige undersøkelser på egenhånd før de kommer med sin avgjørelse.

– Det norske bankmarkedet preges av noen få store landsdekkende banker og noen større regionbanker. Vi i Huseierne mener at ingen av disse bankene kan få kjøpe opp Danske Banks virksomhet. Det gjelder også mindre banker som eies av disse store bankene, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.