Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021

Finansminister Jan Tore Sanner melder i dag at egen pensjonskonto blir innført fra 1. januar 2021. Foto: Marte Garmann

Fra nyttår får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto, melder Finansdepartementet i dag.

Kongen i statsråd har i dag besluttet at lovreglene som innfører egen pensjonskonto skal settes i kraft 1. januar 2021.

Pensjonskontoen skal følge arbeidstakeren gjennom ulike arbeidsforhold og gi bedre oversikt over pensjonssparingen.

Målet er også lavere kostnader og dermed mer pensjon for hver sparte krone.

– Jeg er glad for at egen pensjonskonto nå innføres fra nyttår. Dette vil gi lavere kostnader og arbeidstakerne får bedre oversikt over pensjonssparingen. Vi åpner også for at arbeidstakere som ønsker det, selv kan bestemme hvor de vil forvalte pensjonskontoen sin. Dette gir større eierskap til egen pensjon, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Annonse:


Reglene om egen pensjonskonto går ut på at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordning, skal få samlet sin pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og forvalte denne sammen med den pensjonskapital arbeidstaker tjener opp hos sin nåværende arbeidsgiver, med mindre arbeidstakeren reserverer seg mot slik samling.

Pensjonskapitalen skal i utgangspunktet samles og forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning, men arbeidstaker kan i stedet velge å forvalte sin pensjonskonto hos en pensjonsleverandør som han eller hun velger selv (selvvalgt leverandør).

Arbeidstaker kan alternativt velge å ikke samle sine tidligere pensjonskapitalbevis, men beholde dem der de forvaltes i dag.

Les også: Regjeringen vil ha en omfattende endring av folketrygdens ytelser til etterlatte

Du vil få informasjon om egen pensjonskonto fra din arbeidsgiver i forkant av innføringen

I løpet av februar 2021 vil arbeidstakere få informasjon fra bedriftens pensjonsleverandør om hvilke pensjonskapitalbevis arbeidstakeren har som vil bli overført til egen pensjonskonto, og hvilken pensjonsleverandør som forvalter disse.

Arbeidstakeren vil også få informasjon fra andre pensjonsleverandører som forvalter pensjonskapitalbevis for arbeidstakeren, melder departementet.

I informasjonen fra pensjonsleverandørene vil det fremgå at arbeidstakeren kan logge inn på Norsk Pensjon for å få nærmere informasjon om pensjonskapitalbevisene.

Når arbeidstaker har fått informasjon om sine pensjonskapitalbevis, har arbeidstaker tre måneder på å bestemme om han eller hun ønsker å reservere seg eller ikke. Denne fristen er satt til 1. mai 2021.

Dersom arbeidstaker ikke har reservert seg eller aktivt fremskyndet overføring til egen pensjonskonto innen tremånedersfristen, blir pensjonskapitalbevisene overført til egen pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning.

Det er et mål at historikk knyttet til tidligere pensjonsopptjening ikke går tapt når pensjonsmidlene samles på egen pensjonskonto. Pensjonsleverandørene skal derfor ta vare på historikk når pensjonskapitalbevisene overføres til egen pensjonskonto.

Les også: Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Flere får med seg opptjent pensjon

Samtidig med at egen pensjonskonto innføres, oppheves dagens krav om at man må jobbe i minst 12 måneder for å ha rett på pensjonskapitalbevis.

Arbeidstakere som slutter i jobben etter 1. januar 2021 vil derfor få utstedt et pensjonskapitalbevis, uavhengig av arbeidsforholdets lengde.

I dag er regelen at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital (12-månedersregelen).

Det har ført til at kortvarige vikariater og oppdrag på mindre enn 12 måneder ikke har gitt noe pensjon, og at pensjonskapitalen i disse tilfellene har blitt tilbakeført til innskuddsfondet i pensjonsordningen.

Arbeidstakere med korte ansettelsesforhold har med andre ord subsidiert pensjonsopptjeningen til arbeidstakere med lengre arbeidsforhold.

Flere arbeidstakere med korte arbeidsforhold og hyppige jobbskifter, vil med dette sikres pensjonsopptjening.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Privatøkonom mener banker og forsikringsselskap bevisst sprer pensjonsfrykt

Roper varsko om tap av pensjon ved permittering