Roper varsko om tap av pensjon ved permittering

Parat-leder Unn Kristin Olsen sier mange permitterte nå vil miste opparbeidede pensjonsrettigheter. Foto: Trygve Bergsland/ Parat

Arbeidstakerorganisasjonen Parat advarer mot at du kan miste opparbeidede pensjonsrettigheter ved permittering. Du kan dessuten miste viktige forsikringsdekninger.

I løpet av de siste to ukene har det kommet inn totalt 223.200 søknader om dagpenger, meldte Nav i går.

Hele 206.000 av disse gjelder dagpenger ved permittering.

I tillegg til at permitterte får et kraftig kutt i lønnsinntekten, vil også mange miste opparbeidede pensjonsrettigheter de har fra arbeidsgiver, spår Parat-leder Unn Kristin Olsen.

For ved permittering er hovedregelen i pensjonslovene at arbeidstaker meldes ut av tjenestepensjonsordningen.

– Arbeidsgivere som permitterer kan velge å opprettholde ansattes pensjonsavtaler, men det er i regelen arbeidsgiver som bestemmer. Jeg er redd mange ikke tenker på det, eller er klar over problemstillingen, i disse dager når alt går så fort, sier Olsen i en pressemelding.

Før permitteringen iverksettes, ber derfor Parat-lederen alle som permitteres om å undersøke mulighetene for å beholde sine ordninger.

Les også: Privatøkonom mener banker og forsikringsselskap bevisst sprer pensjonsfrykt

Aller verst for dem med ytelsespensjon

Pensjonsekspert og advokat i Parat, Andreas Moen, uttaler i samme melding at arbeidsgivere vil spare penger på å melde ut arbeidstakere av pensjonsordningene ved permitteringer, men at dette kan få store konsekvenser for den enkelte.

– De fleste som har ytelsespensjon vil bli utestengt av ordningen dersom de blir meldt ut ved permittering. En utmelding vil her føre til store pensjonstap for den enkelte arbeidstaker, sier Moen.

Når det gjelder arbeidstakere med innskuddspensjon så vil opptjening av pensjon stoppe ved utmelding av innskuddspensjonsordningen. Arbeidstakerne får da et pensjonskapitalbevis.

Annonse:


– Arbeidstaker vil ved utmelding bli belastet for forvaltningskostnader og gebyrer som arbeidsgiver dekket mens man var medlem. Kostnadene man selv må betale er betydelig høyere enn de kostnadene arbeidsgiver betalte da man var medlem, sier Moen.

Han legger til at alle som har vært medlem i pensjonsordningen i mindre enn 12 måneder mister hele opptjeningen.

Les også: Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Mister også viktige forsikringsdekninger

Utmelding kan også medføre at arbeidstaker mister ulike dekninger som følge av pensjonsordningen, for eksempel knyttet til uførhet eller etterlattepensjon.

– Alle som meldes ut får naturlig nok ikke innskudd og opptjening av pensjon i permitteringsperioden. Men dette er ikke det største problemet. Blir du ufør i permitteringsperioden, går du glipp den obligatoriske forsikringen som sikrer alderspensjon ved uførhet, med mindre du har valgt å betale for denne selv, sier Moen.

Parat-advokaten sier det er alvorlig når utmelding av pensjonsordningen kan føre til økonomisk ruin dersom uhellet er ute under permittering.

– Alle som har uførepensjonsordninger, eller andre forsikringer, vil ikke få noen utbetaling ved uførhet, dersom sykdom eller ulykke skjer i permitteringsperioden, sier Moen.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Nesten en tredjedel av statsbudsjettet går til trygde- og pensjonsutbetalinger gjennom Nav

Skattekalender for 2020: Her er de viktigste datoene

Slik påvirkes skattemeldingen av koronaviruset

Historisk svak krone kan få store konsekvenser for fondssparere