Landkreditt Bank

Landkreditt roser Finansdepartementet

Finansdepartementet presenterte onsdag endringer i bankenes kapitalkrav som skal bidra til å bedre konkurransevilkårene for små og mellomstore banker. – Dette er viktig for å sikre tilgangen på kapital for…


Setter ikke opp renta

Landkreditt Bank rører ikke rentene på boliglån og landbrukslån nå, til tross for økt styringsrente fra Norges Bank. Beslutningen om ikke å røre rentene gjelder samtlige av bankens låneprodukter for…


Grønt boliglån har ofte bankens laveste rente

Visste du at flere banker tilbyr grønt boliglån med bedre lånebetingelser enn vanlig boliglån? En analyse fra Forbrukerrådet viser at man gjennomsnittlig kan spare inntil en fjerdedel av renteutgiftene ved…