Fondssparere tror på Norge-fond

Bjørn Erik Sættem Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Foto: Nordnet.

4 av de 10 mest kjøpte fondene i januar blant Nordnets fondskunder var norske aksjefond. I en rød januar ble aksjefond nettokjøpt for 109 millioner kroner.

Etter et kanonbra aksjemarked i 2021, med avkastning over 20 prosent i de brede indeksene, har 2022 startet med børsfall. Verdensindeksen falt 7  prosent i lokal valuta i januar. Omtrent like mye har det amerikanske aksjemarkedet falt. Oslo Børs har vært en av de beste børsene i årets første måned, med et fall på kun 2 prosent.

Nordnets kunder nettosolgte fond for 9 millioner kroner i januar. Aksjefond ble nettokjøpt for 109 millioner kroner. Rentefond ble nettosolgt for 113 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettosolgt for 5 millioner.

Norske aksjefond kjøpes

4 av de 10 mest kjøpte fondene i januar blant Nordnets fondskunder er norske aksjefond: Nordea Norge Verdi, Nordnet Indeksfond Norge, Fondsfinans Utbytte og Landkreditt Utbytte.

– Oslo Børs er blant børsene som har falt minst i januar, og flere analytikere tror Oslo Børs vil gjøre det bedre enn Verdensindeksen i inneværende år. Årsaken er Oslo Børs sin store andel av “trauste” verdiselskaper, stort innslag av råvareselskaper og en stor finanssektor– selskaper og sektorer som ofte gjør de bra når inflasjon og renter stiger.

På topplisten finner vi også BGF World Energy, som et bransjefond som investerer i «skitne» oljeselskaper. Fondet har gitt pene 63 prosent avkastning siste år, men har meget svak avkastning siste 5 og 10 år, kun ca 2 prosent annualisert.

5 av de 10 mest kjøpte fondene i januar er indeksfond, noe spareøkonomen er glad for.

– De som kjøper indeksfond er garantert markedets avkastning minus en lav kostnad. Da slipper man å følge med på om forvalteren gjør en god jobb, sier Sættem.

Teknologifond, high yield fond og fornybarfond på salgstoppen

4 av de 10 mest solgte fondene i januar er teknologifond. 2 av 10 er fornybarfond. Begge disse kategoriene har fått en smell som følge av stigende renter, som har rammet vekstselskaper mest.

Noe mer overraskende er det at vi finner 3 high yield rentefond på salgstoppen. Nettosalget av rentefond er hele 113 millioner i januar, og high yield fond står for det aller meste.

– High yield rentefondene har hentet seg veldig bra inn siden den kraftige korreksjonen i mars 2020, da disse fondene falt med ca 20 prosent på en måneds tid. Nå har alle de norske high yield fondene positiv avkastning siste år og tre år – snittet ligger på ca 5 prosent annualisert avkastning siste tre år. I januar har også disse fondene levert stabil avkastning, så jeg har ingen god forklaring på det høye nettosalget i januar, avslutter Sættem.