Rekordhøyt kundeutbytte til Sparebanken Vest-kunder

Kjerpeseth Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Ves. Foto: Eivind Senneset.

Sparebanken Vest presenterte onsdag rekordresultater for 2021. Styret i banken foreslår at 390 millioner av overskuddet skal fordeles til bankens kunder gjennom kundeutbytte, og at 335 millioner kroner skal gå til idrettslag, organisasjoner, frivillighet og omstillingsprosjekter.

Kundeutbyttet og midlene som settes av til gaver og allmennyttige midler i 2022 er basert på Sparebanken Vests resultat for 2021. Til sammen vil totalt 725 millioner kroner av bankens resultat deles ut til kunder, idrettslag, kultur, omstillingsprosjekter og frivilligheten på Vestlandet. Kundeutbytte utbetales i april, mens allmennyttige midler og gaver deles ut gjennom året. Utbetaling er forutsatt at bankens generalforsamling vedtar forslaget.

– Vi er Vestlandets egen bank. Sparebanken Vest er eid av samfunnet vi er en del av, og at vi deler av bankens overskudd med regionen og våre kunder, er i tråd med vår grunnverdi som sparebank. Bankens gode resultat for 2021 er et resultat av det vi har skapt sammen, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Tredje år på rad med kundeutbytte

Det er tredje år på rad at Sparebanken Vest deler ut kundeutbytte. Kundeutbytte beregnes ut fra hvor mye lån og innskudd kundene har, hvor fire millioner kroner i lån og fire millioner kroner innskudd for en familie gir fullt utbytte. For eksempel har familiekunder som har vært sammenhengende kunder gjennom hele perioden 2019 til 2021, potensielt kunnet fått utbetalt totalt 48.000 kroner.

I snitt har bankens boliglånskunder med over en million i boliglån fått utbetalt over 13 600 kroner i kundeutbytte i løpet av de siste tre årene. Også bedriftskunder, lag og foreninger kan få utbetalt kundeutbytte.

– Sett i lys av pandemien de to siste årene, har kundeutbytte vært et ekstra viktig bidrag i en krevende tid, sier Kjerpeseth.

335 millioner til lag, organisasjoner, frivillighet og omstillingsprosjekter

Andelen av bankens resultater som foreslås til allmennyttige midler og gaver er 335 millioner kroner. Til sammen er det blitt satt av 737 millioner kroner de siste tre årene. I tillegg til disse midlene har også Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest gjennom Koronafondet og Ildsjelfondet delt ut til sammen 200 millioner fra april 2020, som følge av pandemien.

– Pandemien har rammet både enkeltpersoner, familier og bedrifter. I tillegg har frivilligheten, kultursektoren, idrettslag, foreninger og organisasjoner lidd av medlemsfrafall og fall i inntekter. Som sparebank skal vi bidra med det vi kan og støtte opp i gjenoppbyggingen av det som er en vital del av et levende Vestland, sier Kjerpeseth.

Rekordsterkt årsresultat

Sparebanken Vest hadde i 2021 et resultat på 3.055 millioner kroner. Banken hadde vekst i utlån til personkunder på 12,5 prosent, og 8,8 prosent til bedrifter. Kundenes innskudd økte med 9,9 prosent i 2021.

– 2021 ble et sterkt år for Sparebanken Vest, og betydelig bedre enn forventet ved inngangen av året. Ved starten på 2021 var det fortsatt stor usikkerhet som følge av pandemien. På tross av at året i likhet med 2020 var et krevende år med smitteverntiltak, fortsatte både norsk og vestnorsk økonomis tilbakekomst. Som et speilbilde av regionen reflekteres det i bankens resultater, sier Kjerpeseth.

Utdelingen av utbytte for regnskapsåret 2021 er styrets forslag til utdeling, og forutsetter vedtak i bankens generalforsamling 23. mars.