Rekordhøyt kundeutbytte fra Sparebanken Vest – Deler ut 580 millioner til kundene

lykkelig Illustrasjosnbilde. Foto: Pixabay.

Styret i Sparebanken Vest vil sette av hele 580 millioner kroner fra bankens overskudd i 2022 til kundeutbytte. Samfunnsutbyttepotten er også formidabel – 301 millioner skal gå til allmennyttige formål på Vestlandet.

– Det er trangere tider for folk flest og da er det ekstra stas å kunne dele ut kundeutbytte til de som har lån og sparepenger hos oss. Vi deler av overskuddet når det går bra med banken, og i år ønsker styret i banken å dele ut ekstra mye – faktisk 182 millioner kroner mer enn i fjor, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Dette blir fjerde gang av fire mulige at Sparebanken Vest vil dele ut kundeutbytte.

– Et par som har hatt boliglån i Sparebanken Vest på mer enn to millioner kroner de siste fire årene, kan få til sammen over 17 000 kroner i kundeutbytte fra banken, sier Kjerpeseth.

Sparebanken Vest vokser

Sparebanken Vest presenterer årsresultatet for 2022 torsdag. Banken vokser – låneveksten er på 10,6 prosent for det siste året. Innskuddene har vokst med 23,6 prosent i samme periode.

– Jeg tror at mange ser verdien i å ha en bank som er stor nok til å stå stødig i krevende tider, men samtidig også er liten nok til å være tett på kundene og lokalmiljøet. Kundene liker å kunne søke råd og snakke med bankrådgiveren sin – særlig nå som økonomien og verden er urolig, sier Kjerpeseth.

301 millioner kroner i samfunnsutbytte til fellesskapet

I tillegg til å dele ut kundeutbytte, er det også satt av en betydelig pott til samfunnsutbytte til fellesskapet på Vestlandet fra bankens overskudd. Hele 301 millioner kroner skal deles ut til prosjekter og gode formål i 2023.

– De siste ti årene har banken bidratt med 2,1 milliarder kroner til lag, foreninger, frivillighet og prosjekter for omstilling. Dette viser styrken i sparebankmodellen og hvordan vi som Vestlandets egen bank har en unik samfunnsposisjon i regionen. Det tar vi med oss inn i 2023 når banken fyller 200 år, sier Kjerpeseth.

Kundeutbytte og samfunnsutbytte er en del av overskuddsdisponeringen til banken og vil bli formelt behandlet av generalforsamlingen i mars.