Nokas opplevde vekst i uttak fra sine minibanker i fjor

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Uttak av kontanter fra minibanker falt hvert år fra 2007 til 2016, både i antall og verdi, viser tall fra Norges Bank. På vårparten får vi svar på hvordan det gikk i fjor, men ett selskap melder allerede nå om vekst.

Nokas registrerte en vekst i antall uttak fra sine minibanker på fire prosent i desember, sammenlignet med samme måned i 2015. 

Året som helhet viste at det ble foretatt to prosent flere uttak fra Nokas sine minibanker enn i 2015, og den største økningen skjedde i siste halvår.

I disse tallene er det tatt høyde for endringen i antall minibanker som Nokas eier.

– Våre tall viser vel at folk flest fremdeles er opptatt av å ha kontanter tilgjengelig, til tross for at mange spår kontantenes død og at nye elektroniske betalingstjenester dukker opp, skriver Ådne Mauritzen, kommunikasjonssjef i Nokas Group, i en epost til Pengenytt.

Antallet minibanker i Norge har vært fallende i flere år, og per i dag finnes det under 2000 av dem. Nokas eier cirka 400 av disse.

Les også: Dette var de 10 mest leste sakene på Pengenytt i 2016

Kontantenes tid ikke forbi likevel?

Kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas. Foto: Nokas

Mauritzen er ikke overrasket over at nordmenn tilsynelatende tar ut mer kontanter.

– For oss er dette hyggelig lesning og vi er sterke i troen på at kontantenes tid ikke er forbi. Nokas registrerer en økende interesse rundt kontanter både blant forbrukere og politisk. Mange er opptatt av valgfriheten, beredskap og sikkerheten rundt betaling, skriver kommunikasjonssjefen.

Ifølge han er det fremdeles mange som stoler mest på kontanter som betalingsmiddel i enkelte situasjoner, og at mynter og sedler har en spesiell verdi for folk flest.

Han minner dessuten på at ikke alle har tatt i bruk betaling via mobil etc., eller kommer til å gjøre det, og at vi må forholde oss til det.

– At bankene vil fjerne kontantene som betalingsmiddel for å spare egne kostnader henger ikke helt sammen med forbrukernes ønsker om å kunne betale kontant for varer og tjenester, eller når minstemann i huset skal få ukelønn, skriver Mauritzen.

Han synes for øvrig det er artig å se det store engasjementet som interesseorganisasjonen «Ja til kontanter», med sine drøye 23.000 medlemmer, har fått på Facebook-sidene sine.

Les også: 15.120 kroner mer i engangsbeløp til nybakte foreldre

Trenden har vært tydelig

I rapporten «Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling – 2015» skriver imidlertid Norges Bank at det finnes sterke indikasjoner på at bruken av kontanter avtar (rapporten for 2016 ventes å bli presentert før sommeren).

Der står det blant annet at det totalt ble gjort 56 millioner uttak fra minibanker i Norge i 2015, noe som er en nedgang på 8,8 prosent fra 2014. Hver innbygger brukte minibanken 11 ganger i 2015, mot 12 året før.

I tillegg ble det gjort 42 millioner uttak av kontanter i forbindelse med varekjøp i 2015. Det var 10,2 prosent færre enn i 2014.

Verdien av uttakene i minibankene summerte seg til 90 milliarder kroner i 2015 og 95 milliarder kroner i 2014. Uttakene i forbindelse med varekjøp summerte seg til 19 milliarder kroner i 2015 og 20,4 milliarder kroner i 2014.

I fjor vår skrev Finans Norge på sine nettsider at Norge er langt på vei til å bli et kontantløst samfunn. Dette begrunnet de med at det sirkulerte i underkant av 50 milliarder kroner i sedler og mynt i samfunnet, mens den samlede pengemengden (kontanter og bankinnskudd) var på drøye 1900 milliarder kroner.

Selv om kontanter i omløp har endret seg lite de siste ti årene, har verdien av kontanter som andel av samlede betalingsmidler falt. Dette skyldes at bankinnskuddene har økt betydelig i perioden.

Les også: I disse landene tviholder befolkningen på å bruke kontanter

Les også: Svenske butikker kan nekte deg å betale med kontanter