Brukt bildel halverte reparasjonskostnaden

bildel Bildeler, illustrasjonsbilde. Foto: unsplash.

Avansert teknologi og dyrere deler gjør bilreparasjoner stadig dyrere. Gjenbruk av bildeler kan derimot bremse utviklingen, samtidig som det reduserer utslipp og avfall.

Ifølge Finans Norge har erstatningsutbetalingene etter bilskader økt med hele ti prosent i 2022.

– Årsaken er en kombinasjon av mer avansert teknologi, at det brukes mer tid per reparasjon og flere og dyrere deler enn før. Dette gir normalt dyrere bilforsikring, sier Geir Larsen, leder for takst på motor i Fremtind.

Nylig ødela en steinsprut et nattkamera på en Audi. Verkstedet estimerte skadekostnaden til over 82 000 kroner, men et brukt nattkamera redusert prisen med nærmere 50 000 kroner. Kamera kom fra en tilsvarende årsmodell med lavere kilometerstand enn den som skulle repareres.

– Vi skaffet selv det brukte nattkameraet og verkstedet var positive til å montere det, sier Larsen.

Bra for miljøet og like trygt for bilisten

– Brukte og såkalte likeverdige deler i bilreparasjoner reduserer klimautslipp, og det gir lavere skadeutbetaling, som igjen er bra for kundenes lommebok på sikt.

Fremtinds mål er å øke andelen brukte deler i bilreparasjoner til ti prosent de neste tre årene. Om alle forsikringsselskapene når denne andelen, kan vi redusere det årlige C02-utslippet med over 6000 tonn. Det tilsvarer over 70 000 flyreiser fra Oslo til Bergen.

– Også er brukte deler like trygt for bilisten, og når vi reduserer reparasjonskostnaden bidrar vi til å bremse prisutviklingen på forsikringen, sier Larsen.

Fremtind stiller full garanti for alle brukte deler som brukes i bilreparasjoner.

Tilgangen på deler må bli bedre

Fremtind har økt andelen kondemnerte, eller vrakede biler, som går til demontering og dermed deler til reparasjoner. Over 90 prosent av alle kondemnerte biler går nå til deler.

– Vi jobber kontinuerlig med å bedre dele-tilgangen, også på nyere brukte deler. Vi har det siste året inngått avtaler med en rekke bildemontører i hele landet. Det bedrer tilgangen, sier Larsen.

Dobling av brukte deler på tre år

Fremtinds andel brukte deler i bilreparasjon har passert 4,3 prosent. Det er en dobling de siste tre årene.

– Det tar tid å øke andelen. Men, vi opplever større vilje til gjenbruk blant bilverkstedene. Spesielt frittstående, men også merkeverkstedene. Det er stort potensial i enda bedre samarbeid mellom, verkstedene og bildemontørene, sier Larsen.

Må styrke den sirkulære økonomien

En rapport fra 2020 viser at 97,6 prosent av materialene vi forbruker hvert år, ikke blir ført tilbake til kretsløpet. Norges økonomi er kun 2,4 prosent sirkulær.

I dag gir det sannsynligvis høyere fortjeneste å reparere med nye bildeler, fremfor likeverdige, brukte deler.

– De som tjener på dette ønsker å bidra til en mer sirkulær bransje, men de er naturlig nok opptatt av det ikke går på bekostning av lønnsomheten. De har dermed få insentiver til å endre på dagens situasjon, sier Larsen.

Fremtind mener bilbransjens fremtidige inntekter i større grad må ligge i å skaffe til veie, kvalitetssikre, distribuere og ta i bruk brukte bildeler i reparasjoner, også på nyere biler.