Så mye feil viser speedometeret på nye biler

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Tidligere var tommelfingerregelen at speedometeret viste ti prosent høyere hastighet enn din faktiske fart. I nyere biler er teknologien forbedret og feilmarginen lavere. Kjekt å vite om du vil unngå fartsbøter.

– For 10-15 år siden var det normalt at speedometeret hadde en feilvisning på ti prosent. På nyere biler i dag ser vi at feilprosenten typisk ligger på mellom fem til sju prosent. Digitale speedometre har gjort at måleinstrumentet har blitt noe mer nøyaktig, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF, til Pengenytt.

Kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engebretsen i NAF. FOTO: NAF

Kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engebretsen i NAF. FOTO: NAF

Engebretsen legger til at variasjonene er store mellom de ulike bilmodellene, og at målerne på enkelte biler kan vise tilnærmet nøyaktig hastighet.

– Vær også oppmerksom på at tilstanden på dekkene kan påvirke feilmarginen. Speedometrene er stilt inn etter en bestemt rulleomkrets på hjulene, og riktig lufttrykk og lav slitasje er derfor avgjørende for at hastigheten skal vises noenlunde riktig, sier Engebretsen.

– Dersom bileieren skifter til andre hjuldimensjoner, får det også selvfølgelig store følger for nøyaktigheten til speedometeret, legger han til.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Mistanke om uriktig fartsbot?

Det hender at folk får forenklede forelegg for hastighetsovertredelser i trafikken som de mener er i uberettiget. I slike tilfeller har kommunikasjonsrådgiveren i NAF noen klare råd:

Annonse:

– Vi i NAF kan sjekke om speedometeret ditt viser korrekt hastighet, eventuelt hvor stor feilmarginen er. Det er viktig å gjøre dette så raskt som mulig etter din mistanke om feilvisning, og du må kunne bevise at det er de samme hjulene som sitter på, sier Engebretsen.  

For å måle nøyaktig hastighet bruker NAF en GPS-måler som er koblet opp mot hele elleve satelitter.

Tjenesten til NAF er forbeholdt medlemmene, men dersom du bare ønsker å få en indikasjon på hastighetsmålerens feilvisning kan du sammenligne med hastighetsmålerne Statens vegvesen har satt opp langs veien nettopp til dette formålet.

UP-sjef Runar Karlsen. FOTO: UP

UP-sjef Runar Karlsen. FOTO: UP

Les også: Politiet og UD endelig enige om du må ha med pass i Norden eller ikke

UP har også lagt inn en feilmargin

I tillegg til at de fleste speedometrene viser høyere hastighet enn det som er realiteten, har også utrykningspolitiet (UP) lagt inn en feilmargin på sine måleinstrumenter.

Med et lite forbehold, da fagansvarlige fortsatt er på ferie, så er den automatiske sikkerhetsmarginen som er lagt inn 3 km/t for hastigheter under 100 km/t og 3 prosent over 100 km/t, uttaler UP-sjef Runar Karlsen til Pengenytt.

Det betyr at det skal noe til for at du får et forenklet forelegg uten at du har tråkket for hardt på gasspedalen. Sikkerhetsmarginen gjelder både for automatiske trafikkontroller (ATK) og ordinære politikontroller.

Les også: Dette ville bensin og diesel kostet dersom oljeprisen falt til null

Færre blir tatt

I løpet av de siste tre årene har det vært en markant nedgang i antall bøtelagte trafikanter som følge av for høy fart.

– Årsaken til nedgangen i antallet hastighetsovertredelser er selvsagt sammensatt, sier Karlsen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Utrykningspolitiet tar stadig færre i sine laserkontroller. FOTO: Politiet

Utrykningspolitiet tar stadig færre i sine laserkontroller. FOTO: UP

Han trekker frem to faktorer som har påvirket utviklingen:

– Noe kommer av redusert gjennomsnittshastighet på norske veier de siste årene. Det viser målepunktene til Statens vegvesen. Dessuten har UP prioritert innsatsen mot ruspåvirket kjøring ytterligere de to siste årene, noe som har ført til en dobling av rustatte på få år.

Han presiserer samtidig at antall anmeldelser for grov hastighet som følge av politikontroller har holdt seg stabilt høyt på cirka 5000 over flere år. Det er da snakk om så høy hastighet at det blir førerkortbeslag på stedet.

Les også: Vår passivitet gir forsikringsselskapene superprofitt

Kilde: Politiet

Kilde: Politiet